Киш у Архипелагу

Издавачка кућа "Архипелаг” управо је објавила роман "Башта, пепео” у оквиру великог пројекта "Изабрана дела” Данила Киша у седам књига, што је, практично, цјелокупна његова проза штампана у посебној луксузној опреми.


Киш у Архипелагу

Издавачка кућа "Архипелаг” управо је објавила роман "Башта, пепео” у оквиру великог пројекта "Изабрана дела” Данила Киша у седам књига, што је, практично, цјелокупна његова проза штампана у посебној луксузној опреми.