Милан Благојевић

Милан Благојевић: Недосљедност Уставног суда Републике Српске

Недавно је Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31.1. ове године, донио одлуку број У-19/23 којом је утврдио да члан 16. став 4. Закона о правима бораца није у сагласности са Уставом Републике Српске.

уторак, фебруар 13, 2024 / 10:35

Подсјећања ради, том законском одредбом било је прописано да Влада Републике Српске својом одлуком утврђује основицу за обрачун висине борачких примања. С тим у вези правилно је Уставни суд поступио када је за такву одредбу утврдио да је неуставна, јер се њоме, како је образложено у тој одлуци, "Народна скупштина дјелимично одрекла своје законодавне надлежности". Другим ријечима Уставни суд је тиме правилно казао да основица за обрачун висине борачких примања треба бити прописана законом, а не препуштена Влади да је она одређује својим подзаконским прописом, пошто се тиме тај дио законодавне власти, која по Уставу припада искључиво Народној скупштини (и Вијећу народа), неуставно предаје извршној власти, односно Влади.

Дакле, овакав став Уставног суда је правилан, будући да је само он у складу са Уставом Републике Српске.

Међутим, оваквом одлуком Уставни суд показује и сопствену недосљедност која се не примјећује на први поглед.

Наиме, и Закон о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске (Закон о ПИО) већ годинама садржи одредбе која су неуставне, баш као и одредба члана 16. став 4. Закона о правима бораца.

Ради се о члановима 82-84а. Закона о ПИО. Тим члановима дата је могућност усклађивања вриједности општег бода према проценту промјене просјечне нето плате у Републици Српској у претходној години. Наравно, није спорна потреба тог усклађивања, већ је спорно, боље рећи неуставно, што је одлучивање о томе препуштено Влади, која је чланом 84а. Закона о ПИО овлашћена да врши и ванредно усклађивање општег бода и пензија.

Дакле, у суштини, тиме је Влади, баш као и код члана 16. став 4. Закона о правима бораца, Народна скупштина неуставно пренијела дио своје законодавне надлежности.

Јер, чланом 48. Закона о ПИО Народна скупштина је прописала да вриједност општег бода износи 9,241875 КМ. Овако законом прописан општи бод је важан, јер је чланом 44. Закона о ПИО прописано да се висина старосне пензије осигураника одређује тако што се његови лични бодови помноже са вриједношћу општег бода на дан остваривања права.

Стога, када Закон о ПИО у члану 48. пропише да вриједност општег бода износи 9,241875 КМ, онда се та вриједност касније може мијењати, тј. усклађивати само законом, јер је то законски резерват, а не бити препуштено Влади или неком другом органу (рецимо Фонду ПИО) да они то раде својим подзаконским прописима, као што је неуставно прописано члановима 82-84а. Закона о ПИО.

Зато, дакле, Уставни суд и такве одредбе треба прогласити неуставним, баш као и члан 16. став 4. Закона о правима бораца, јер је и том закону баш као и наведеним одредбама Закона о ПИО иста суштина, а то је да је и у једном и у другом случају Народна скупштина супротно Уставу Републике Српске дио своје законодавне надлежности пренијела Влади Републике Српске.

Уставни суд Републике Српске може то да учини без да чека иницијативу од било кога у том правцу, јер он на основу Устава Републике Српске и Закона о Уставном суду Републике Српске има право да и сам покрене поступак за оцјену уставности било ког закона Републике Српске, сваки пут када уочи неуставност закона или неке његове одредбе.

Нажалост, Уставни суд то не чини, у чему показује досљедну недосљедност.Оставите одговор