Кратак попис бачених пара: Аеродром, аутопут, аеродром

Мрежа ауто-путева РС још није изграђена, али су консултанске услуге о њеној изградњи прошле године Републику Српску коштале 4,1 милион КМ.

петак, 13 маја, 2011 / 08:24

За непостојећи Аеродром у Требињу издвојено је 362 хиљаде КМ, наводи се у Ревизорском извјештају за 2010. годину Министарства саобраћаја и веза РС. Износ од 4 119 000 обезбијеђен је релокацијом на ЈП "Аутопутеви РС”.

"Разлози за релокацију настали су потписивањем Анекса уговора (24. децембра 2009. године) о пружању стручних-савјетодавних услуга-техничке, финансијске и правне природе у поступку додјеле концесија за изградњу мреже аутопутева у РС", наводи се у ревизорском извјештају. .

Празни авиони за Љубљану – 740 хиљада КМ

"Јавно предузеће "Скy Српска" суфинансирана је прошле године са 1 120 000 КМ, што је за 740 000 КМ више у односу на одобрени буџет (380 000 КМ) или 195 %. Додатна средства су обезбијеђена релокацијама", оцијенио је ревизор.

Тих 740 хиљада КМ, који нису предвиђени Буџетом за 2010. годину, утрошено је за суфинансирање полупразних авиона на линији Бањалука-Љубљана, који су у просјеку по лету имали 20-так, а често и много мање путника.

Министарство је одобрени буџет за 2010. годину од 39 600 638 КМ, "пробило" за 331 хиљаду КМ.
Ревизор примјећује изузетно велики број релокација (26) у вриједности од чак 5.847.351 КМ.

Требињски Аеродром 360 000 КМ

За путне трошкове потрошило је Чубриловићево министарство 55 одсто више од планираног износа, укупно 55 808 КМ. Путни трошкови у земљи износе око 20 хиљада КМ, дневница у земљи 11,5 хиљада КМ, док је највише утрошено за путне трошкова у иностранству 33,3 хиљада КМ.

За субвенције јавним предузећима утрошено је 38,4 милиона КМ, од тог износа Жељезницама је дозначено 32 милиона, суфинансирање Жељезничке корпорације БиХ коштало је 460 хиљада КМ, Скаy Српској је дозначено 1,12 милиона КМ, а ЈП "Аеродром Требиње” 362 хиљаде КМ.

Аустроџет побјегао – РС не може наплатити аванс

Српска је прије двије и по године угасила нерентабилну авиолинију до Салцбурга, за коју је потрошила милион и 150 хиљада марака њених грађана. Министарство саобраћаја сада тужи Аустроџет из Салзбурга тражећи да јој врати 2008. године уплаћене авансе у износу од 153 498 КМ.

"Судски спор за накнаду потраживања покренут је 2009. године пред судом у Салзбургу и исти није резултирао наплатом ни до дана завршетка ове ревизије. Судски поступак је окончан у корист Министарства, али пресуда није правоснажна, јер је тужени у међувремену промјенио адресу и позиви суда се враћају”, истиче се у ревизорском Извјештају Министарства саобраћаја и веза.

Главни ревизор Бошко Чеко оцијенио је да финансијски извјештај Министарства саобраћаја за 2010. годину приказују истинито и фер стање имовине и обавеза, усклађено са међународним стандардима и законоском регулативом. Чеко је сугерисао министру саобраћаја да прије израде буџета уради анализу реалних потреба, да досљедно примјењује Закона о јавним набавкама БиХ и да процјену наплативности потраживања врши у складу са Правилником о рачуноводственој политици за кориснике буџета РС.0 КОМЕНТАРА

Оставите одговор