Гдје почиње, а гдје завршава држава?

Однос појединца и државе ваља заснивати на принципима друштвеног уговора. Рекоше да држава појединцу треба обезбиједити права на слободу, живот и имовину. Појединац држави плаћа порезе.


Организација и систематизација

Организација и систематизација радних мјеста је кључни фактор функционисања сваке групе људи, сваке заједнице. ОИСРМ је оно што разликује успјешне од неуспјешних. На том испиту смо пали.

Дуг је зао друг?

И код мене у кући одвајкад се овако говорило и говори. Додуше, без упитника. Дуг је зао друг. Тачка. Колико је та народна изрека добра и истинита?


Шта је то буџет

Буџет је информација о вриједности израженој у новцу. То је преглед планираних прихода и расхода, списак оних који буџет пуне и оних који га троше. Иако је то поприлично једноставан документ за њега се веже гомила заблуда.


Лични интерес и јавни интерес

Лични интерес и јавни интерес су два различита интереса. Није лако али ваљало би радити на томе да се та два интереса ускладе. Ваљало би направити да ти интереси не скачу у стомак један другом.



О подстицајима

Много се прича о подстицајима. Медији и политичари их не заобилазе.