Сага око једне баште: Републички инспекторат упозорава градску грађевинску инспекцију у БЛ

Инспекторат Републике Српске пратиће поступке које води грађевинска инспекција града Бањалука са циљем обезбјеђивања поштовања законом прописаних процедура. Из Инспектората су навели да ће то чинити као републички орган у чијој надлежности су послови инспекцијског надзора.

петак, јун 4, 2021 / 14:19

Свакој странци у поступку инспекцијског надзора, па тако и у сектору грађевинске инспекције, мора се омогућити коришћење законом загарантованих права, права на жалбу редовних и ванредних правних лијекова, саопштено је из Инспектората Српске.

Такође је сваки инспектор обавезан да у поступку инспекцијске контроле поштује процедуре прописане Законом о општем управном поступку и припадајућим материјалним прописима.

"Инспекторат Српске свакодневно путем републичких инспектора предузима мјере са циљем досљедног провођења закона, те морамо нагласити да инспекцијско рјешење, којим се налаже предузимање мјера, правно дејство производи тек са стицањем извршности, а свако преурањено дјеловање би довело до кршења закона самих инспекцијских органа, чији задатак је управо провођење закона", наводи се у саопштењу.

Инспектори јединица локалне самоуправе, без обзира о којој општини или граду је ријеч, обавезни су у свом раду да се придржавају процедура прописаних Законом о инспекцијама и припадајућим подзаконским актима, јер им је управо по том закону и повјерено вршење послова из надлежности Инспектората Републике Српске.Оставите одговор