Инспекторат Републике Српске

Сага око једне баште: Републички инспекторат упозорава градску грађевинску инспекцију у БЛ

Инспекторат Републике Српске пратиће поступке које води грађевинска инспекција града Бањалука са циљем обезбјеђивања поштовања законом прописаних процедура. Из Инспектората су навели да ће то чинити као републички орган у чијој надлежности су послови инспекцијског надзора.