Сага око једне баште: Републички инспекторат упозорава градску грађевинску инспекцију у БЛ

Инспекторат Републике Српске пратиће поступке које води грађевинска инспекција града Бањалука са циљем обезбјеђивања поштовања законом прописаних процедура. Из Инспектората су навели да ће то чинити као републички орган у чијој надлежности су послови инспекцијског надзора.


Инспекторат: Преко 2.000 контрола у прошлом мјесецу

Инспекције Инспектората Републике Српске у јуну су обавиле 2.264 контроле и у 644 случаја утврдиле неправилности, а субјектима контроле изрекле 544 управне мјере, издале 278 прекршајних налога у вриједности од 273.260 КМ и поднијеле 26 захтјева за покретање прекршајног поступка.