Вишковићева влада 181. пут: Највећи спољнотрговински партнери Српске – Србија и Италија

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 181. сједници, у Бањалуци, Информацију о спољнотрговинском промету Републике Српске за период јануар – јуни 2022. године.

четвртак, август 4, 2022 / 17:22

Укупан спољнотрговински промет Републике Српске у првих шест мјесеци 2022. године износио је 6,19 милијарди КМ и већи је за 1,63 милијарди КМ, односно за 35,66% у односу на исти период 2021. године када је је износио 4,56 милијарди КМ.

Највећи спољнотрговински партнери Републике Српске у првих шест мјесеци 2022. године били су: Србија (17,94%), Италија (14,62%), Хрватска (9,44%), Њемачка (9,41%), Словенија (8,07%), Аустрија (5,21%) и Кина (4,92%).

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о оправданости оснивања основне школе на подручју Општине Источно Ново Сарајево и задужила је Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства за изградњу основне школе у Источном Новом Сарајеву, у износу од 1.500,000,00 КМ.

У Елаборату о оправданости оснивања основне школе наведени су главни разлози за покретање иницијативе за изградњу школе, а то су: преоптерећеност укупним бројем ученика постојеће основне школе на територији општине; недостатак радног простора са опремљеним наставним средствима за организацију наставе; отежано извођење задатог наставног плана и програма; смањена безбједност ученика и тенденција раста број уписаних ученика у Основну школу "Свети Сава" због прилива становништва.

На подручју општине Источно Ново Сарајево у једину основну школу ЈУ ОШ "Свети Сава" уписано је 1.150 ученика, а њен капацитет је 650 ученика, што отежава нормално одвијање васпитно-образовног рада. У последње три године дошло је до пораста уписа броја првачића, а самим тим и броја одјељења и то: 134 ученика у шест одјељења за школску 2020/2021. годину, те 164 ученика у шест одјељења за школску 2021/2022. годину, а за наредну школску 2022/2023. години према садашњој евиденцији биће уписано најмање 172 првачића у осам одјељења.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима у вези изградње и оснивања деветоразредне основне школе у Мјесној заједници Паприковац у Бањалуци и задужила Министарство просвјете и културе да покрене процедуру потребну за обезбјеђење Идејног рјешења за изградњу деветоразредне основне школе у Мјесној заједници Паприковац на локацији дефинисаној Регулационим планом "Паприковац-Петрићевац".

Приједлогом Пројектног задатка идејног рјешења за изградњу школе, који је припремила Републичка дирекција за обнову и изградњу у складу са Уредбом о педагошким стандардима и нормативима за основно васпитање и образовање и другим прописима, који се односе на наведену материју, предвиђена је изградња савременог школског објекта максималне спратности П+2 (двије сутеренске етаже, приземље и два спрата), те фискултурном салом, школским двориштем и игралиштем, зеленим површинама и другим садржајима.

Деветоразредна основна школа у Мјесној заједници Паприковац планирана је за 450 ученика који би били распоређени у двије смјене, а очекивана бруто грађевинска површина планирана је 6.600,00 m2.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности на Одлуку Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, у складу са новим Законом о обновљивим изворима енергије, усвојила Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и доставила на сагласност Влади Републике Српске.

Нови Закон о обновљивим изворима енергије, који је ступио на снагу у марту 2022. године, увео је значајне измјене у систему подстицања производње електричне енергије из обновљивих извора у односу на претходна законска рјешења која су била у примјени од 2012. године и којим је било омогућено да гарантовану откупну цијену или право на премију могу остварити постројења инсталисане снаге до 10 MW.

По новом законском рјешењу право на гарантовану откупну цијену имају само мала постројења инсталисане снаге до 150 kW, те соларне електране на објектима и постројења на биомасу и биогас инсталисане снаге до 500 kW (док постројења веће инсталисане снаге морају електричну енергију продавати самостално на тржишту, уз могућност остваривања премије у случају када буду изабрани као најповољнији понуђачи у поступку аукције).

У складу са наведеним, у одлуци Регулаторне комисије утврђене су само цијене за постројења која имају право на гарантовану откупну цијену.

Гарантоване откупне цијене утврђене новом одлуком су веће од цијена које су биле утврђене тренутно важећом одлуком, али су и знатно ниже од тржишне референтне цијене, што је резултат евидентних економских поремећаја због економске и енергетске кризе у свијету.

Премија за електричну енергију утрошену за властите потребе и продату на тржишту је промјењива и утврђује се као разлика између гарантоване откупне цијене која је на снази у моменту закључења првог уговора о подстицању и референтне тржишне цијене, при чему се премија исплаћује у случају када је разлика позитивна. (Висину референтне тржишне цијене квартално утврђује Регулаторна комисија, посебном одлуком).

Наведена одлука почеће се примјењивати од 1. јануара 2023. године, када престаје да важи тренутно важећа Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о Програму управљања пожарима пејзажа (отвореног простора) на подручју Западног Балкана.

Са циљем ублажавања посљедица по животни простор чији су узрочници пожари отвореног простора на подручју Западног Балкана неопходно је имати инклузивну, прекограничну сарадњу и размјену знања како би се ојачали капацитети за управљање пожарима предјела (Landscape fire management – LFM) у региону. Сви ови аспекти су инкорпорирани у Програм управљања пожарима пејзажа на Западном Балкану. Управљање пожарима (пожарима на отвореном) на Западном Балкану (Landscape Fire Management in the Western Balkans – LFMWB) је пројекат који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу – SDC, а координише Фармахем из Скопља, Северна Македонија, уз подршку Helvetas Swiss Intercooperation из Швајцарске. Прва фаза је предвиђена да се реализује у периоду од 01.02.2022. до 31.08.2025. године. Укупан буџет за ову фазу износи 3.745.680 CHF.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде као партнерска ентитетска институција у земљи и корисник, биће институција која води пројекат и имаће кључну улогу за оперативну имплементацију пројекта и холистички приступ промоције отпорних пејзажа.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству рада и борачко-инвалидске заштите (за период 1.1 – 30.9.2022. године, у укупном износу од 410.000,00 КМ, за реализацију Пројекта бањске рехабилитације чланова Удружења пензионера Републике Српске.

Донесена је и Одлука о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству рада и борачко-инвалидске заштите за период 1.1 – 30.9.2022. године, у укупном износу од 293.000,00 КМ, за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља везаних за антифашистичку и ослободилачку борбу током 20-ог вијека и Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 1.1 – 30.9.2022. године, Текући грант хуманитарним организацијама и удружењима, у укупном износу од 207.500,00 КМ.

Средства ће бити распоређена: Црвеном крсту Републике Српске, "Искри" сигурној кући, Удружењу дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних болесника Републике Српске, те Организацији ампутираца УДАС Републике Српске.Оставите одговор