Стране инвестиције су штетне!

Док домаћа власт истиче изузетну корисност страних инвестиција, проглашавајући их првим условом нашег развоја, и док ће страним инвеститорима пружају и највеће погодности само да би их се привукло у што већем броју, тврдоглави научни резултати говоре сасвим супротно.