Алекса Милојевић: Мјерење успјешности рада владе

Приједлог за мјерење успјешности рада владе. Успјешност рада владе, познато је, мјери се: – растом запослености – растом бруто друштвеног производа – смањењем инфлације. На тој основи мандатар за састав нове владе дужан је да у свом Програму одговори на три питања: За колико, у времену мандата и којом годишњом динамиком ће: – расти запосленост […]

среда, 6 марта, 2013 / 05:56

Приједлог за мјерење успјешности рада владе.

Успјешност рада владе, познато је, мјери се:

– растом запослености
– растом бруто друштвеног производа
– смањењем инфлације.

На тој основи мандатар за састав нове владе дужан је да у свом Програму одговори на три питања:

За колико, у времену мандата и којом годишњом динамиком ће:

– расти запосленост
– расти бруто друштвени производ
– смањивати се дугови и дефицити.

На крају сваке календарске године Влада би подносила извјештај Народној скупштини о остварењу свог Програма рада, односно остварењу економске политике за претходну годину.

Уколико нису остварени резултати из Програма рада отвара се расправа о повјерењу Влади.

Право гласа имају само посланици опозиционих партија.

Уколико Програм рада Владе односно остварење економске политике за претходну годину не добије подршку натполовиче већине опозиционих посланика доноси се одлука о расписивању ванредних:

– парламентарних и
– предсједничких избора.

На изборима могу да учествују постојеће опозиционе парламентарне као и ванпарланемтаре странке.

Странкама на власти као носиоцима програма који није остварен одузима се право учешћа на тим изборима. Оне то своје право могу да остваре на наредним изборима.

Након остварених избора, програме са којима су учествовале на изборима, странке подносе Предсједнику Републике који ће, опредјељујући се за одређени програм, из односне странке одредити мандатара за састав Владе.