Поште РС утајиле милионски порез

Пореска управа Републике Српске утврдила је у контроли "Пошта Српске" да ово јавно предузеће дугује 2,6 милиона КМ за порезе и доприносе. ПУРС је наложила плаћање тог дуга, али су "Поште" уложиле жалбу Министарству финансија.

среда, мај 8, 2019 / 17:39

Занимљиво је да ће о жалби "Пошта" одлучивати управо бивша директорица Пореске управе Зора Видовић, која је сада министар финансија РС.

Пореска управа РС је прошле године контролисала законитост пословања "Пошта" из области пореза и доприноса за период од 1. маја 2014. до 30. јуна 2018. године.

"Након обављене контроле, Пореска управа је 13. новембра 2018. године донијела рјешење којим је наложено плаћање укупно утврђене пореске обавезе 1,2 милиона КМ главног дуга и 1,4 милиона КМ камате, што укупно износи 2,6 милиона. "Поште" су уложиле жалбу Министарству финансија, а до дана састављања ревизорског извјештаја, Министарство није одговорило на уложену жалбу", наведено је у ревизорском извјештају "Пошта Српске" за прошлу годину, а пише Капитал.

Ревизори су скренули пажњу на краткорочне обавезе "Пошта" које су на крају прошле године биле веће од текуће имовине предузећа те на чињеницу да "Поште" не посједују доказе о власништву на одређеним некретнинама.

"Некретнине, постројења и опрема исказани су у износу од 69,18 милиона КМ. Друштво не посједује доказе о власништву на одређеним некретнинама евидентираним у пословним књигама. Поступак усклађивања књиговодственог стања са стањем у земљишним књигама и катастру је у току. На крају 2018. године, краткорочне обавезе друштва су веће од његове текуће имовине за 5,2 милиона КМ. Ове чињенице указују на могућност утицаја на способност друштва да послује по начелу сталности пословања", навели су ревизори.

Додали су и да се против "Пошта” води 26 судских поступака укупне вриједности 1,9 милиона КМ, док се "Поште" појављују као тужилац у 179 спорова, укупне процијењене вриједности 2,7 милиона КМ без каматаОставите одговор