Mинистарство одговорило Унији студената

Поводом данашњег отвореног писма Уније студената Републике Српске, Министарство просвјете и културе обавјештава јавност да у складу са законом и у сарадњи са универзитетима и студентским организацијама континуирано ради на унапређењу високог образовања у Републици Српској. Донесени су потребни правни акти с циљем да се обезбиједи законитост рада у овој области а уложено је око […]

среда, мај 18, 2011 / 18:00

Поводом данашњег отвореног писма Уније студената Републике Српске, Министарство просвјете и културе обавјештава јавност да у складу са законом и у сарадњи са универзитетима и студентским организацијама континуирано ради на унапређењу високог образовања у Републици Српској.

Донесени су потребни правни акти с циљем да се обезбиједи законитост рада у овој области а уложено је око 26 милиона марака у побољшање услова рада на високошколским установама и смјештаја у студентским домовима.

Уредбом о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова, прописани су критеријуми које високошколска установа мора испунити да би почела с радом, као и услови за обављање дјелатности високог образовања. Министарство континуирано анализира податке који се односе на услове за обављање дјелатности високог образовања, што је резултирало разматрањем и усвајањем Информације о ревизији статуса приватних универзитета на сједници Владе Републике Српске у мају ове године.

С циљем успостављања система квалитета на високошколским установама те стварањa услова за предстојећу евалуацију и провођење поступка међународне акредитације високошколских установа, формирана је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске.

Завршено је интегрисање јавних универзитета, конституисање органа универзитета и прелазак на трезорски систем пословања. Интеграцијом универзитета, организовање студената добија нову димензију. Умјесто удружења грађана која су функционисала одвојено од универзитета, сада су то студентска представничка тијела као дио универзитета.

Креирањем уписне политике настоји се ограничити упис на оним студијским програмима гдје ће студенти по стицању дипломе чекати годинама на посао. С друге стране, посебно се стимулишу студенти на студијским програмима за дефицитарна занимања. Школарине за редовне студенте на јавним високошколским установама у Републици Српској нису мијењане пет година и најниже су у региону.

Буџетом Министарства просвјете и културе за 2011. годину предвиђено је 2.700.000 КМ за стипендије и размјену студената. Од тога је 2000.000 КМ намијењено за стипендије студентима који студирају на високошколским установама у Републици Српској, 300.000 КМ за дефицитарне студијске програме, 200.000 КМ за студиј у иностранству и 200.000 КМ за међународну размјену студената.

Студенти своја права остварују кроз систем одлучивања на јавним универзитетима, гдје су укључени у све структуре одлучивања, као и у континуираном дијалогу са Министарством просвјете и културе. У мандату садашњег министра просвјете и културе није донесена ниједна одлука која се односи на студенте а да претходно није разговарано са представницима студентских организација и уважени њихови приједлози.

Министарство просвјете и културе заједно са представницима студената креирало је све приједлоге закона, подзаконских аката а заједно реализује и политику стипендирања.

Министар просвјете и културе Антон Касиповић и предсједник Уније студената Републике Српске Гордан Балабан потписали су почетком марта ове године Протокол о испуњавању захтјева Уније за унапређење квалитета у високом образовању, који је Министарство у потпуности испоштовало.Оставите одговор