Истина

Праћењем многих догађаја, појава, процеса и свих других друштвених активности сусрећемо се са проблемом који то никако не треба да буде, али како је овде све могуће и појам истине има много разних приступа. Посебно је изражена дисхармонија у приступима узроцима сукоба свих облика током целог двадесетог века а нарочито оним са његовог краја. У […]

уторак, мај 31, 2011 / 06:10

Праћењем многих догађаја, појава, процеса и свих других друштвених активности сусрећемо се са проблемом који то никако не треба да буде, али како је овде све могуће и појам истине има много разних приступа.

Посебно је изражена дисхармонија у приступима узроцима сукоба свих облика током целог двадесетог века а нарочито оним са његовог краја.

У дневно политичке сврхе догађаји се приказују, не у објективном светлу, него према потребама, у чему предњаче сарајевски политички кругови који упорно покушавају да наметну своје ставове као неприкосновене. Стварне чињенице их веома мало, или нимало, не интересују тако да имамо апсурдну ситуацију да се потпуно јасни догађаји интерпретирају на сасвим супротан начин.

Наравно, као и у много чему за њима, или испред ниих, су преставници међународних организација и снага који својим извештајима , најблаже речено, доводе у заблуду официјелне органе у појединим земљама а посебно у Европској Унији.

Одлучујући критеријум истине оличен је у њеној пактичној примени и проверљивости те да одговара структури саме стварности без дилема и резерви било које врсте. У овом смислу истина представља процес целовитог сагледавања сазнања стварности у свим њеним појавним облицима и објективном изражавању.

Посебно је значајно да се истинито утврде узроци и поводи за избијање свих врста и облика сукоба, од медијских до оружаних, јер се само на тај начин системи укључени у сукобе могу да доведу у позицију да превазилазе и евентуално елиминишу у будућности супростављене ситуације.

Вештачко прављење од једних “лоше” а од других “добре” никако не доприноси дефинисању истине и истинтом приступу. У овом случају изузетно је опасно манипулисање емоцијама пошто се на тај начин ствара атмосфера неповерења на дуги рок, а од неповерења до сукоба је врло кратак корак.Оставите одговор