Хипо Алпе Адриа с позитивним полугодишњим резултатом

По први пут након 2007.год., Хипо Алпе Адриа поново је у позицији исказати позитиван нето консолидовани приход након опорезивања и власничког удјела од мањег значаја за 2011. – Позитиван полугодишњи резултат од 5.2 милиона ЕУР плус додатних 66.4 милиона ЕУР у једнократним ставкама – Трошкови ризика смањени на 134.9 милиона ЕУР – Разина јавних гаранција […]

среда, август 24, 2011 / 09:44

По први пут након 2007.год., Хипо Алпе Адриа поново је у позицији исказати позитиван нето консолидовани приход након опорезивања и власничког удјела од мањег значаја за 2011.

– Позитиван полугодишњи резултат од 5.2 милиона ЕУР плус додатних 66.4 милиона ЕУР у једнократним ставкама
– Трошкови ризика смањени на 134.9 милиона ЕУР
– Разина јавних гаранција смањена за 1,4 милијарде ЕУР
– 37 милиона ЕУР провизија и банкарских пореза плаћених државним тијелима
– Раст у пословању са становништвом успркос слабом расту господарстава на главном тржишту југоисточне Еуропе

Резултат износи 5.2 милиона ЕУР, што је у порасту за 71.6 милиона ЕУР након што се у обзир узме 66.4 милиона ЕУР у једнократним учинцима од мјерења фер вриједности. Од овог су се резултата већ одузела плаћања провизије за обвезе и банковних пореза државним тијелима у укупном износу од 37 милиона ЕУР.

“Корак смо ближе нашем циљу свођења губитака, нанесених порезним обвезницима у прошлости, на најмању могућу мјеру. Први пут након 2007. године Банка пријављује позитиван резултат. То је одлучујући витални знак и јасна назнака да је Банка у могућности остварити своје кључне задатке. Премда ће се Банка и даље суочавати с бројним изазовима, наша се општа стратегија показала правом. Банка ће бити мања, скромнија и још више оријентисана ка комитентима. Из наших се података о пословању може ишчитати нагласак на пословању на тржиштима земаља југоисточне Еуропе те на вођеном гашењу пословања” казао је Готвалт Краненбитер (на фотографији), Предсједник Управе Хипо Алпе-Адриа-Банк Интернационал АГ резимирајући шта значи овај резултат.

Главни значајке које стоје иза овог позитивног привременог резултата биле су смањивање резервација за ризике уз побољшање у пословању са становништвом на главним тржиштима Хипо Алпе Адрије у земљама југоисточне Европе. Стављајући нагласак на пословање са становништвом и интензивирајући активности унакрсне продаје, повећали су се и број комитената и разина депозита.

Сами су депозити становништва порасли за неких 10% на нешто мање од 4 милијарде ЕУР тијеком посљедњих дванаест мјесеци. ново је пословање остварено у износу од 1.2 милијарде ЕУР на свим тржиштима – повећање од неких 9% током истог раздобља претходне године.

Повећање је депозита остварено углавном на подручју банкарства код пословања са становништвом у Југоисточној Европи.

Стопа средстава властитог капитала – у укупном износу (стопа солвентности) остала је практички непромијењена од 31. просинца 2010.год.

Укупна прихватљива властита средства како одређује аустријски Закон о банкама износила су 2,748.1 милиона ЕУР на дан 30. липња 2011.год. (31. просинца 2010.: 2,777.5 милиона ЕУР). Стопа властитих средстава (стопа солвентности) у односу на укупну основицу власничког капитала (укључујући тржишни и оперативни ризик) дошла је на 10.2% на дан 30. јуна 2011.год. (10.3% на дан 31. Децембра 2010.год.).

Иако презентовани подаци показују стабилизацију у првој половини године, те побољшање резултата, Хипо Алпе Адриа наставља се суочавати с великим изазовима у надолазећим мјесецима.

Након година рецесије, сада постоји доказ провизорне стабилизације увјета на главним тржиштима Јужне и Југоисточне Европе. Јачање економије и опоравак широке потрошње у дотичним земљама наставља се пуно споријим темпом него што се то очекивало.

Насупрот овим основним податцима, Хипо Алпе Адриа наставља фокусирати своју енергију на развој конкурентне банкарске мреже Југоисточне Европе с нагласком који се тренутно ставља на повећање учинковитости организације продаје и на вјештине цијелог продајног особља, те на реорганизацију подручја пословања лизинга и банке.

О компанији

Хипо Алпе Адриа је међународна финанцијска групација која своје банкарско и лизинг пословање обавља на око 320 локација у 12 земаља (Аустрија, Италија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Њемачка, Мађарска, Бугарска, Македонија и Украјина) и чија је повијест дужа од 110 година. Врховно холдинг предузеће Хипо Алпе Адрије је Хипо Алпе-Адриа-Банк Интернационал АГ са сједиштем у Клагенфурту (Аустрији). Савезна Република Аустрија 100%-ни је власник дионица у Хипо Алпе Адрији која у својој мрежи тренутно упошљава око 8,000 дјелатника и опслужује више од 1.2 милиона комитената.Оставите одговор