За запошљавање издвојено само 1,5 одсто буџетских средстава

Власти Босне и Херцеговине су у четири године свог мандата, за политике запошљавањa издвојиле свега 1,5 % укупних буџетских расхода у БиХ, без икаквих ефеката на побољшање укупног стања у области запошљавања, oбјављује Алди мониторинг тим. Aко су издвајања за ове намјене у 2010. години повећана за 26 милиона КМ у односу на 2006., ово […]

понедељак, август 9, 2010 / 17:44

Власти Босне и Херцеговине су у четири године свог мандата, за политике запошљавањa издвојиле свега 1,5 % укупних буџетских расхода у БиХ, без икаквих ефеката на побољшање укупног стања у области запошљавања, oбјављује Алди мониторинг тим.

Aко су издвајања за ове намјене у 2010. години повећана за 26 милиона КМ у односу на 2006., ово повећање представља минимално повећање издвајања имајући у виду размјере проблема незапослености и чињеницу да су укупни буџетски расходи у истом периоду повећани за чак 1,79 милијарди КМ.

Институције БиХ су за политике запошљавања у мандатном периоду планирале укупно 12,2 милион КМ, што у односу на укупан буџет институција БиХ у истом периоду износи свега 0,24 процента.

Федерација БиХ је за политике запошљавања у периоду 2007.-2010. издвојила укупно 120,7 милиона КМ, што представља 1,7 % укупних четверогодишњих буџетских средстава ове владе, док је РС за исте намјене у истом периоду издвојила укупно 137,9 милиона КМ, што представља 2,3 % укупних четверогодишњих буџетских средстава Владе РС.

Десет кантона у Ф БиХ су за политике запошљавања у периоду 2007.-2010. години издвојили укупно 96,1 милиона КМ.

Власти Босне и Херцеговине су задржале издвајања за политике запошљавања на ниском нивоу иако се према подацима Агенције за рад и запошљавање БиХ број регистрираних незапослених лица незнатно смањио са 519.224 у октобру 2006. године на 511.783 у јуну 2010., што представља смањење незапослених за само 7441 особе.

Поред тога што се број незапослених незнатно смањио, домаће власти нису успјеле осигурати раст регистрovaних запослених за 150.000 нових радних мјеста како је то било предвиђено Грађанском платформом. Према званичним статистичким подацима, број запослених у БиХ се смањио са 648 хиљада у септембру 2006. године, на 624 хиљаде запослених у 2010. години, због чињенице да се у РС од 2010. године подаци о броју запослених прикупљају посредством пореске управе а не путем фонда здравственог осигурања због чега подаци о броју запослених у РС нису у потпуности упоредиви, док се број запослених у Ф БиХ значајно повећао са 391 хиљаду у септембру 2006. на 423 хиљаде у јуну 2010. године.

Генерални закључак о ефектима буџетске потрошње у области запошљавања у протекле четири године јесте да су власти Босне и Херцеговине значајно занемариле питање запошљавања те да у протеклом мандату нису остварили никакав значајан ефекат на побољшање укупног стања у области запошљавања.Оставите одговор