Српски демократски форум: Евроатлантске интеграције одвојити од европских

Српски демократски форум Бања Лука сматра да евроатлантске интеграције треба одвојено третирати од европских. То питање је од изузетне важности за Босну и Херцеговину и Републику Српску. С обзиром на његов значај, Српски демократски форум Бања Лука је мишљења да се о њему морају изјаснити грађани, путем референдума.