Шта закључује Народна скупштина Републике Српске на сједници о повратку пренесених надлежности?

На сједници Народне скуштнине Репубике Српске о враћању пренешених надлежности на државну заједницу БиХ, није дошло до јединству српских странака. Нејединство је било најављено и очекивано.

петак, децембар 10, 2021 / 19:33

Већина посланика опозиције, али и доста посланика владајућих, напустили су засједање које још увијек (19:30) траје. Уз доста жучне расправе и тешких ријечи, као што је и обичај.

Једино су нас посланици који су се бунили што је сједница заказана у вријеме подне намаза, као министар у влади и Ефбиха и истовремени посаник у НСРС Един Рамић, враћају реалност. Из ове екипе се такође поново чуло помињање рата, што се пренијело и на изјаве опозиције.

Гласање ће услиједити након што буду обрађене све тачке, а они су:

Закључак у вези с Информацијом о правосудним институцијама БиХ

 • НСРС усваја информацију о правосудним институцијама БиХ
 • НСРС повлачи сагласност коју је закључцима НСРС 25. фебруара 2004. дала Влади РС-а на потписивање споразума о преношењу одређених одговорности ентитета РС кроз успостављање ВСТВ-а БиХ
 • НСРС задужује Владу РС да повуче сагласност на споразум о преношењу одређених одговорноси ентитета кроз успостављање ВСТВ-а БиХ, коју су 11. марта 2004. потписали предсједници влада оба ентитета и 18. марта 2004. министар правде БиХ
 • НСРС задужује Владу РС да у року од 6 мјесеци упути на разматрање и усвајање у НСРС закон о ВСТВ-у РС
 • Закон о ВСТВ-у БиХ неће се примјењивати на територији РС од дана ступања на снагу Закона о ВСТВ-у РС

Закључак у вези с Информацијом о преносу надлежности са РС на ниво БиХ у области одбране и сигурности

 • НСРС усваја информацију о преносу надлежности с РС-а на ниво БиХ у области одбране и сигурности
 • НСРС повлачи сагласност на одлуку од 30. августа 2005. године и одлуку о давању овласти Влади РС-а да потпише споразум о пријеносу надлежности из области одбране на институције БиХ с Владом ФБиХ 28.12. 2005. године
 • НСРС задужује Владу РС да повуче сагласнот на споразум о преносу надлежности из области одбране на институције БиХ потписан с Владом ФБиХ
 • НСРС задужује Владу РС да у року од шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у НСРС закон из области одбране и безбједности.
 • Закон о одбрани БиХ, Закон о служби у ОС БИХ, Закон о ОСА-и и Закон о СИПА-и неће се примјењивати на територији РС од дана ступања на снагу закона о одбрани и безбједности

Закључак у вези с Информацијом о преносу надлежности у области индиректног опорезивања

 • НСРС усваја информацију о преносу надлежности из области индиректног опорезивања
 • НСРС повлачи сагласност коју је закључцима НСРС од 30. октобра 2003. године дала да се надлежност из надлежности индиректног опорезивања у оквиру система пореске политике пренесе на Парламент БиХ како би се омогућило разматрање и усвајање Закона о систему индиректног опорезивања БиХ
 • НСРС повлачи сагласност коју је закључцима НСРС од 30. октобра 2003. године дала Влади РС да може закључити споразум о надлежности из области индиректног опорезивања између РС и ФБиХ
 • НСРС задужује Владу РС да повуче сагласност на споразум о надлежностима у области индиректног опорезивања између РС и ФБиХ, који су 5. децембра 2003. у присуству високог представника потписали премијери ентитета
 • НСРС задужује Владу РС да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у НСРС закон о порезу на додату вриједност и закон о акцизама РС
  Закон о систему индиректног опорезивања, Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода, Закон о УИО, Закон о поступку индиректног опорезивања, Закон о поступку принудне наплате индиректних пореза, Закон о ПДВ-у и Закон о акцизама БиХ неће се примјењивати у РС од дана ступања на снагу закона о порезу на додату вриједност и закона о акцизама РС.

Наведени закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношењаОставите одговор