Пут за путовати: Предсједник надзорног одбора Аеродрома ангажовао своју фирму

Аеродроми Републике Српске су 24.8.2017. донијели Одлуку о избору најповољнијег понуђача за израду Стратегије развоја међународног аеродрома у Требињу, према којој је као најповољнији понуђач изабран конзорциј на челу са компанијом "Веј-ту-го" .

среда, септембар 20, 2017 / 13:52

Фирма "Веј-ту-го" (Иначе врло српског и патриотског имена у складу са политиком владе РС, а пише се као – WAY2GO, оп. Фронтала), учиниће то за понуђену цијену од 74.900 КМ без ПДВ. Фирма Веј-ту-го тек је недавно почела пословати, а један од два оснивача је Зоран Ињац – предсједник Надзорног одбора Аеродрома Републике Српске.

Према Закону о јавним набавкама, уговорни орган не смије закључивати уговоре о јавној набавци с привредним субјектом, ако је члан Надзорног одбора тог уговорног органа истовремено "власник пословног удјела, дионица односно других права на основу којих учествује у управљању, односно у капиталу тог привредног субјекта с више од 20%". Зоран Ињац је у вријеме додјеле уговора био власник 50% предузећа Веј-ту-го, а занимљиво је да је у Изјави о сукобу интереса, коју је био дужан доставити, 5.6.2017. навео да није у посједу ни једног предузећа које по Закону о јавним набавкама не би смјело склапати уговоре са Аеродромима РС, иако су рачуни "Веј-ту-го" активирани 22.5.2017., што подразумијева да је ово предузеће већ било регистровано.

Осим тога, Аеродроми РС су одлуку о покретању ове набавке донијели још 30.3.2017., чиме је Ињац могао искористити повлаштене информације, како би у периоду од доношења одлуке, до објаве обавјештења о набавци, регистровао предузеће, пријавио се на тендер као једини понуђач и био одабран, упркос законским органичењима.

Поред ограничења према Закону о јавним набавкама, и Закон о јавним предузећима РС садржи одредбе о сукобу интереса, те прописује обавезу члановима надзорног одбора да омогуће увид у све односе или трансакције које би могле довести до сукоба интереса. Ињац је изјаву попунио, али у њој није навео власништво над предузећем које је нетом основао.

Транспаренцy Интернатионал у БиХ (ТИ БиХ) је о свему обавијестио Министарство саобраћаја и веза Републике Српске које према Закону о јавним предузећима као ресорно министарство врши назор над примјеном овог Закона, те упутио информацију и Агенцији за јавне набавке.Оставите одговор