Произвођачима хране за животиње истиче рок за усклађивање

Сви привредни субјекти у Републици Српској који се баве производњом или прометом хране и хране за животиње да ускладе своје пословање са прописима из области прехрамбене индустрије. У законодавном дијелу из области прехрамбене индустрије, индустрије пића и индустрије сточне хране, у посљедње двије године, усвојени су Закон о храни и Закон о вину и ракији […]

уторак, октобар 19, 2010 / 14:23

Сви привредни субјекти у Републици Српској који се баве производњом или прометом хране и хране за животиње да ускладе своје пословање са прописима из области прехрамбене индустрије.

У законодавном дијелу из области прехрамбене индустрије, индустрије пића и индустрије сточне хране, у посљедње двије године, усвојени су Закон о храни и Закон о вину и ракији и подзаконски акти: Правилник о садржају и начину вођења Централног регистра, Правилник о саджају и спровођењу општих и специфичних услова хигијене хране и Правилник о декларисању хране.

На основу Закона о храни и Правилника о садржају и начину вођења Централног регистра, сви привредни субјекти који су регистровани за обављање одређених дјелатности, у вези са пословањем са храном, дужни су да се упишу у Централни регистар.

Крајни рок за подношење пријаве је година дана од дана ступања на снагу овог правилника ( Правилник је објављен 20.10.2009. године, Службени гласник РС број 93/09 ).

У складу са Законом о административним таксама и накнадама административна такса, за упис у Централни регистар, уплаћује се на рачун буџета РС и износи 10,00 КМ.

(Закони и подзаконски акти налазе се на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, www.vladars.net/ministarstva ).Оставите одговор