Најбитније тековине мултиетничности 1. марта

Минарети џамије направљене новцем Саудијске Арабије, из овог угла су превисили небодере из доба самоуправног социјализма.

петак, март 1, 2024 / 12:14

То је најопипљивији резултат приче о мултиетниЋности и мултикултуралности и милтиконфесионалности.

Разлика између броја новосазиданих џамија и цркава хришћанских конфесија у Сарајеву, најбоље демантује све лажи о толерантном и разнородном становништву.

Данас у Сарајеву има занемарљив број немуслимана. И морају бити тихи.Оставите одговор