Може ли палмино уље окренути Малезију Русији?

Премијер Малезије Махатир Мухамед изјавио је да је његова земља спремна да у потпуности обустави куповину авиона из Европе и пређе на руске летјелице у случају да ЕУ стопира увоз палминог уља.

понедељак, новембар 4, 2019 / 14:08

-Ако будете ограничавали увоз, предузећемо исте мјере. Почећемо да купујемо руске авионе, а не ваше – рекао је он на самиту Асоцијације земаља југоисточне Азије (АСЕАН) у Бангкоку, пренио је Спутњик.

Мухамед је такође позвао земље Југоисточне Азије да се солидаришу и заузму јединствен став када је ријеч о свим питањима економских интереса АСЕАН.

Иначе, Малезија и Индонезија снабдијевају палминим уљем скоро 90 одсто цјелокупног свјетског тржишта, а у случају да ЕУ обустави увоз, те азијске земље ће претрпити велике губитке.

Медији такође подсјећају и да је малезијски премијер познат по својим жестоким изјавама. Сличну пријетњу упутио је у априлу, на сајму наоружања, али је тада спомињао кинеско наоружање.

Малезија намјерава да купи нове авионе којим би замијенила већ приземљене старе Мигове. Уколико се опет окрену руском наоружању, на губитку су они који су били већ виђени за набавку, француски Рафал или Еврофајтер, који прави здружено четири европске државе (Велика Британија, Њемачка, Италија и Шпанија).

Палмино уље је, упркос неслагању научика, дошло на лош глас као штетно по људско здравље. Због неутралног мириса и укуса палмино уље сматра се идеалним за термичку обраду намирница, нарочито за пржење у фритезама, што значи да се на њему обично намирнице прже више пута него иначе. Као јефтинија замјена палмино уље постало је често у скоро свим гранама прехрамбене индустрије, има га у готово свим слаткишима, пецивима, маргарину, грицкалицама… Чак се и пржене грицкалице у продавницама здраве хране све чешће припремају на палмином уљу.

Више од тога, производња пал­ми­ног уља је проблематична и због отима­ња зе­мљи­шта од тра­ди­ци­о­нал­них и до­мо­ро­дач­ких за­јед­ни­ца, шуме се крче немилице, а земљиште сатире. Исто тако, стан­дар­ди рад­нич­ких пра­ва у овој ин­ду­стри­ји су сла­би, тврде заговорници против палминог уља.

Европ­ска уни­ја је ре­а­го­ва­ла пла­ном да пре­ко Свјет­ске тр­го­вин­ске ор­га­ни­за­ци­је из­деј­ству­је за­бра­ну упо­тре­бе пал­ми­ног уља за про­из­вод­њу би­о­го­ри­ва, ре­зо­ну­ју­ћи ка­ко је ап­сурд­но да се ста­ра, еко­ло­шки шко­дљи­ва го­ри­ва за­мје­њу­ју оним ко­је не ис­пу­шта отров­не га­со­ве, али за­то на­ве­ли­ко уни­шта­ва шу­ме.

Ма­ле­зи­ја је тре­ћа нај­сна­жни­ја при­вре­да у еко­ном­ски све по­лет­ни­јем ре­ги­о­ну ју­го­и­сточ­не Ази­је, а значајан удио у томе има производња палминог уља, које се, након сојиног, највише троши на свијету. За последње23 године, његова производња се учетворостручила, а муштерије упркос контроверзама не одустају од њега, што најављује наставак раста.

Уколико би се спровео захтјев ЕУ у вези са кориштењем у производњи биогорива, малезијска привреда би изгубила 500 милиона долара годишње. У проблему би било 600.000 плантажера на чи­јим се по­сје­ди­ма про­из­во­ди пал­ми­но уље, те небројени радници у ланцу производње и извоза.

Је­дини усту­пак на који је Ма­ле­зи­ја спремна јесте да огра­ни­чи по­вр­ши­ну за про­из­вод­њу пал­ми­ног уља на шест ми­ли­о­на хек­та­ра, или је барем била спремна у фебруару,ка­ко је јавила аген­ци­ја Блум­берг. То би­ло све­га 2,5 од­сто зе­мљи­шта ви­ше од оног ко­је се сад ко­ри­сти у те свр­хе, али Малезија се производњом бави и у сусједним земљама, а њих не обухвата овим планом.

Из француске владе, прије свега из министарства индустрије, још у јануару је стигла порука да неће подржати пот­пу­ну за­бра­ну упо­тре­бе пал­ми­ног уља за про­из­вод­њу би­о­го­ри­ва. Иако је Француска један од заговорника еколошких акција, по­пут Па­ри­ског спо­ра­зу­ма о кли­мат­ским про­мје­на­ма, све моралне придике које намећу сиромашнм земљама очас посла се забораве при помисли на двије ми­ли­јар­де до­ла­ра, колико се помињало као износ малезијске наруџбе Рафала.1 КОМЕНТАР

Оставите одговор