Кризни штаб донио закључак да је у Приједору прошла опасност од поплава

Водостај ријеке Сане на мјерној летви код градског моста у 07,00 часова износио је 208 цм и испод је границе редовног праћења.

понедељак, мај 22, 2023 / 13:05

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12, 46/17 i 111/21) и члана 12. став 3. Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на 5. сједници одржаној дана 22.05.2023. године Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједор, доноси сљедеће:

ЗАКЉУЧКЕ

Градски штаб за ванредне ситуације констатује:

  • Водостај ријеке Сане на мјерној летви код градског моста у 07,00 часова износио је 208 цм и испод је границе редовног праћења. Водостаји и општинама узводно од града Приједора су такође у паду и испод граница редовног праћења. Водостај ријеке Милошевице је у границама које не угрожавају становништво и материјална добра у зони тог водотока;
  • Сви субјекти заштите и спасавања су на вријеме и квалитетно одговорили на појаву поплава у времену од 14. до 19.05 2023. године и престала је потреба за њиховим ванредним ангажовањем;
  • Стање на полављеним дијеловима града је задовољавајуће и све даље активности везане за редовно одвијање градских функција преузеле су редовне службе у складу са својим овлаштењима.

Наредбе, задужења и препоруке

  1. Престаје да важи Први стапен приправности од поплава проглашен Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације број: 02-сл-3 / 23 од 15.05.2023. године.

За реализацију овог закључака задужују се органи и службе Градске управе Приједор, привредна друштва, јавне установе и институције на подручју града Приједора.

ДОСТАВЉЕНО:

  • Органима и службама Градске управе Приједор
  • Јавним установама
  • Институцијама
  • а/а

Број: 02- сл-5 /23

Датум: 22.05.2023. године

КОМАНДАНТ

Слободан ЈаворОставите одговор