ИРБ нацртала: Утицај на привредну структуру РС (ИНФОГРАФИК)

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) основана је с намјером да постане кључна институција у процесу изградње конкурентне и одрживе привреде Републике Српске. Стратешки циљеви ИРБРС су подршка развоју и подстицање инвестиција у Републици Српској. Својим активностима ИРБРС активно утиче на привредну струкутуру Републике Српске, у смислу да подстиче развој оних привредних дјелатности које су препознате […]

субота, јун 22, 2013 / 11:11

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) основана је с намјером да постане кључна институција у процесу изградње конкурентне и одрживе привреде Републике Српске.

Стратешки циљеви ИРБРС су подршка развоју и подстицање инвестиција у Републици Српској.

Својим активностима ИРБРС активно утиче на привредну струкутуру Републике Српске, у смислу да подстиче развој оних привредних дјелатности које су препознате као стратешке, односно као компаративна предност РС.

д свог оснивања, ИРБРС је обезбиједила континуирану подршку привредном расту и развоју РС, очувању и повећању нивоа запослености, развоју тржишта капитала, реализацији инфраструктурних пројеката, те стамбеном збрињавању социјалних група од посебног интереса и значаја за РС.

Да би се лакше сагледао утицај ИРБРС на привредну структуру РС, припремили смо инфографик у којем смо покушали да сумирамо најважније резултате дјеловања ИРБРС на привреду Републике Српске. Инфографиком су обухваћени и аналитички приказани најважнији резултати остварени у досадашњем раду ИРБРС, са стањем на дан 31.12.2012.

Укупни пласмани ИРБРС у посматраном периоду износили су 1,2 милијарде КМ, од чега се 966,8 милиона КМ (81,9%) односи на пласмане путем кредитних линија и зајмова, док се 212,9 милиона КМ (18,1%) односи на пласмане у хартије од вриједности (ХОВ) емитената из РС. Највише средстава одобрено је кроз кредите за предузетнике и предузећа, 436,3 милиона КМ или 45,1%, а слиједе их стамбени кредити са 221,2 милиона КМ или 22,9%, те кредити за мала и средња предузећа (ЕИБ) са 97,8 милиона КМ или 10,1% од укупно пласираних кредитних средстава ИРБРС.

Посматрано по дјелатностима, највише средстава пласирано је у прерађивачку индустрију и то 341,8 милиона КМ (48,8%), а слиједе је пољопривреда, лов и шумарство са 104,5 милиона (14,9%) и грађевинарство са 56,6 милиона (8,1%). На овај начин, подржана су подручја од посебног значаја за домаћу економију обзиром да се у њима ствара око 1/4 БДП Републике Српске.

Значај кредитне подршке ИРБРС најбоље се може илустровати чињеницом да се из године у годину наставља позитивни тренд раста учешћа кредита ИРБРС пласираних привреди у укупним привредним кредитима банкарског сектора РС, који су од 5,0% у 2008. години достигли ниво од 21,0% у 2012. години. Исто вриједи и за стамбене кредите ИРБРС чије се учешће у укупним стамбеним кредитима банкарског сектора РС, са 10,3% у 2008. години повећало на 31,0% у 2012.години.

На тржишту капитала, ИРБРС је пласирала укупно 212,9 милиона КМ у ХОВ емитената са подручја РС. Захваљујући подршци ИРБРС, обвезнице су широко прихваћене као инструмент финансирања локалних пројеката и развојних иницијатива. Поред тога, банка је допринијела развоју дужничког сегмента домаћег тржишта капитала што је резултовало даљом диверсификацијом извора финансирања за привреду и општине у РС.

У периоду 2008-2012, учешће ИРБРС у структури оствареног промета на Бањалучкој берзи износило је 18,7%. Захваљујући својим инвестиционим активностима, ИРБРС је осигурала значајан допринос у развоју и изградњи тржишта капитала, диференцирању укупних извора финансирања у РС, те повећању ликвидности тржишта, кроз повећање обима промета.0 КОМЕНТАРА

Оставите одговор