dysko

ДЕЗИНФОРМАЦИЈЕ

Гостимир Поповић информативно о дезинформацијама Један од великих, а понекад и кључних проблема са којима се сусреће Република Српска, њене институције и грађани исказује се кроз велику количину дезинформација које се пласирају од стране сарајевске политичке кухиње, међународних представника али и бројних невладиних организација. У својој основи дезинформација представља нетачну вест, лажно обавештење, нетачан податак […]

уторак, октобар 4, 2011 / 06:02

Гостимир Поповић информативно о дезинформацијама

Један од великих, а понекад и кључних проблема са којима се сусреће Република Српска, њене институције и грађани исказује се кроз велику количину дезинформација које се пласирају од стране сарајевске политичке кухиње, међународних представника али и бројних невладиних организација.

У својој основи дезинформација представља нетачну вест, лажно обавештење, нетачан податак који се намерно шире и излажу да би се јавност довела у заблуду те да би се нанела штета оном на кога се односи у краткорочном и дугорочном смислу.

Како је опште познато да се одлуке доносе на основу постојеће количине информација сведоци смо многих одлука које су донете у разним међунардним форумима на основу нетачних информација. Дакле, на основу дезинформација. Република Српска је била у дугогодишњем проблему јер њене институције нису реаговале на пласирање дезинформација, а после доношења одлука тешко их је било мењати, јер је познато да они који се прогласе великим скоро никако не мењају већ донесене одлуке, ма колико оне биле штетне за потпуно недужну страну.

Пласирање дезинформација врши се на свим нивоима па смо видели да је чак и у Савету безбедности онај Високи износио неистине о Републици Српској (то је један од флагрантних примера пласирања дезинформација)

Такође, су познати случајеви извешатаја разних мониторинг тимова који су буквално писани у Сарајеву и са садржајем који одговара само једној или евентуално двема странама. Није тешко да се погоди која је трећа страна према којој су усмерене све врсте и облици дезинформација.

Свакодневно „бомбардовање“ Републике Српске свим врстама и нивоима дезинформација довело је до стања да се више ни тачним информацијама не верује, а према свему оном што долази из Сарајева у старту је присутна не само резерва већ и потпуна неверица. Борба против дезинформација представља стратешки задатак свих владиних, невладиних, друштвених и других субјеката Српске.

Борба за тачну информацију а против свих облика дезинформисања представља уједно борбу за кључне демократске тековине, а разобличавање дезинформација је битно за опстанак сваког система па и Републике Српске.Оставите одговор