Закључци са сједнице Владе РС

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 15. сједници, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о одликовањима и признањима и Приједлог закона о измјени и допуни Закона о условима продаје акција предузећа из нафтне индустрије Републике Српске. Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима. Закон о […]

среда, мај 11, 2011 / 18:00

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 15. сједници, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о одликовањима и признањима и Приједлог закона о измјени и допуни Закона о условима продаје акција предузећа из нафтне индустрије Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима.

Закон о стварним правима почео је да се примјењује 1. јануара 2010. године и у његовој примјени се испоставило да су прелазне и завршне одредбе, које углавном регулишу питање претварања права управљања, коришћења и располагања у право својине недовољно прецизне и стварају одређене дилеме у практичној примјени ових одредаба.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима.

Разлози за доношење овог закона произилазе из потребе усклађивања овог закона са
Законом о привредним друштвима, чијим ступањем на снагу је престао важити Закон о
предузећима. Поред наведеног БиХ је према Споразуму о стабилизацији и придруживању, члан 72. у обавези да до 01.07.2011. године на јавна предузећа примјени принципе из Уговора о функционисању Европске уније, с посебним нагласком на члан 106. Уговора. Такође, било је потребно отклонити одређене техничке недостатке у самом тексту постојећег закона.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о Фонду и финансирању животне средине Републике Српске

Доношење новог закона представља најбоље рјешење за ефикаснију и потпунију заштиту животне средине, јер се тиме обезбјеђује правна сигурност свих привредних субјеката који обављају дјелатност која загађује животну средину – „загађивача“ – односно, унапређује се систем управљања и заштите компоненти животне средине и остварују се општи циљеви установљени законом, односно правилна примјена установљених начела, примјена економских инструмената и других мјера којима се унапређује квалитет животне средине.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама.

Измјенама и допунама овог закона се приступило због отклањања дилема које су се јављале у његовој досадашњој примјени. Наиме, рок за подношење захтјева за упис непокретности јединицама локалне самоуправе није био довољан јер још постоје непокретности за које нису достављени подаци, а укњижене су као државна, односно, друштвена својина с правом коришћења, управљања или располагања у корист задруга, а присутна је и недоречености шта урадити са непокретностима за које нису заинтересоване задруге.

Измјеном наведених одредби Закона, јединице локалне самоуправе би могле накнадно подносити захтјеве ради уписа права својине у своју корист и отворена могућност ако задруге нису заинтересоване за одређене непокретности да се исте дају другим корисницима чиме би се имовина користила у сврху дјелатности из области пољопривреде у оквиру задружних дјелатности, а самим тим и заштитила од пропадања.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о набављеним количинама минералног ђубрива НПК 15:15:15 и НПК 8:26:26 за сјетву у 2011. години.

Влада је одобрила Републичкој дирекцији за робне резерве да преостало (непреузето) минерално ђубриво, подијели заинтересованим регистрованим пољопривредним произвођачима на подручју Републике Српске који испуњавају услове за додјелу ђубрива.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о уступању роба из залиха Републичке дирекције за робне резерве хуманитарним и другим установама сличног карактера.

Задужено је Министарство трговине и туризма и Републичка дирекција за робне резерве, да изврши расподјелу расположивих прехрамбених и непрехрамбених артикала са залиха робних резерви, подносиоцима захтјева за додјелу помоћи.

Средства се додјељују, без накнаде, сљедећим институцијама: Заводу за заштиту женске дјеце и омладине Вишеград; Удружењу родитеља и пријатеља дјеце и оладине са посебним потребама «МОЈА НАДА» Невесиње; Дому пензионера Требиње; Дому пензионера Источно Сарајево, Источна Илиџа; Казнено поправном заводу Бања Лука; Казнено поправном заводу Бијељина; Општинском органу Ц.К. Шековићи; Општинском органу Ц.К. Рибник; Општинском органу Ц.К. Власеница; Општинском органу Ц.К.Невесиње; Центру за социјални рад Братунац; Центру за социјални рад Источни Стари Град; Центру за социјални рад Ново Горажде; Црвеном крсту Републике Српске Пале и Захумскохерцеговачкој епархији Требиње.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о одржавању Европског првенства за јуниоре и сениоре до 23 године у кајак и кануу на дивљим водама „Бања Лука – Врбас 2011“.

Влада је задужила Министарство финансија и Министарство породице, омладине и спорта да обезбједе новчана средства у износу од 150.00,00 КМ на име суфинансирања ове манифестације.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању општег интереса за изградњу и истраживање, те заштите, одржавања и коришћења Археолошког комплекса "Мinicipium Malvesiatium", Скелани – Сребреница. Одлуком се одређује да се може, у сврху овог археолошког комплекса, извршити потпуна експропријација неопходних непокретности.Оставите одговор