Влада РС: Пета емисија обвезница по основу ратне одштете

Влада Републике Српске извршила је пету емисију обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године. Овом одлуком Владе је биће емитовано 29.103.835 обвезница, номиналне вриједности 1 КМ. У протеклом периоду су верификоване обавезе по основу правоснажних судских […]

четвртак, јун 9, 2011 / 13:21

Влада Републике Српске извршила је пету емисију обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године.

Овом одлуком Владе је биће емитовано 29.103.835 обвезница, номиналне вриједности 1 КМ. У протеклом периоду су верификоване обавезе по основу правоснажних судских одлука и вансудских поравнања ојима је признато право на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава за 4.459 лица и овом емисијом обвезница се извршавају обавезе према наведеним лицима.

Услови под којим се врше емисије обвезница по основу ратне штете прописани су Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске и то су: рок доспијећа обвезница је 14 година од дана емисије, са грејс периодом од 4 године урачунатим у рок отплате у којем се исплаћује само обавеза за камату коју носе обвезнице, уз исплату главнице по обвезницама у десет једнаких рата, почевши од девете године прије крајњег датума доспијећа, а обвезнице носе годишњу камату у висини од 1,5%.

Упис (регистрацију) обвезница ове емисије извршиће Централни регистар хартија од вриједности а.д Бања Лука и уписаће власништво за свих 4.459 лица из ове емисије.
Обавјештавање о власништву над хартијама од вриједности ове емисије, извршиће се послије завршетка регистрације свих појединачних власника и то слањем извода о власништву на адресе пријављене у току верификације. Слање извода о власништву ће извршити Централни регистар хартија од вриједности.

Послије регистрације ове емисије обвезница исте ће бити уврштене на службено берзанско тржиште Бањалучке берзе, а трговина обвезницама обавља се у складу са прописима којима се уређује трговина хартијама од вриједности.

Овим обвезницама пете емисије ратне штете, као и свим обвезнице емитованим у складу са Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске, могу се измирити пореске обавезе настале у периоду до 31. децембра 2007. године, чија наплата је у надлежности Републике Српске.

Подсјетићемо на до сада емитоване обвезнице по основу ратне штете, а то су: прва емисија 30. јуна 2008. године, у износу од 40.764.772,00 КМ, друга емисија 15. децембра 2008. године, у износу од 27.868.713,00 КМ, трећа емисија 30. октобра 2009. године, у износу од 80.545.470,00 КМ и четврта емисија 15. јуна 2010. године, у износу од 35.996.199,00 КМ.Оставите одговор