Уз детаљно образложење: Тихомир Левајац из Бање Луке, добитник Годишње награде УКРС

Фронтал.РС, будући да непрофитно и неразумно подржава домаћу производњу у области умјетности и примјењене умјетности, па чак и индустрије забаве; преноси са хроничарским задовољством образложење награде у име жирија. Тешком муком и чудом се чудивши.
Књижевна корида: Утук на тук

Умјетници су, очигледно, смјелији и иновативнији од политичара. Књижевна полемика између Горана Дакића и Миленка Стојичића данас добија свој трећи наставак, а политичке готово да ни нема.