Сребренка апеловала на комуналне инспекторе у свјетлу смећа у Бањој Луци

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Сребренка Голић још једном апелује на све надлежне органе, на локалном и републичком нивоу, да у условима врло изазовне хигијенско-епидемиолошке ситуације, савјесно и одговорно обављају своје дужности, нарочито када су у питању комуналне дјелатности од посебног јавног интереса.

недеља, април 11, 2021 / 11:27

"Још увијек под утиском  немилих слика комуналног отпада који се, дословно, ваљао по централним бањалучким улицама и парковима, захтијевам од свих надлежних органа, како на локалном, тако и на републичком нивоу, да савјесно и одговорно обављају своју дужност и да воде рачуна прије свега о здрављу и интересима грађана, који су важнији од било којег политичког интереса.

Када је давалац комуналне услуге, којег је Град ангажовао уговором, наводно самоиницијативно, прекинуо да обавља ову дјелатност, надлежни органи Града Бањалука били су само нијеми посматрачи, који нису ништа предузели како би се ове недопустиве радње спријечиле или отклониле. Комунална полиција Града Бања Лука, сходно одредбама Закона о комуналним дјелатностима, била је дужна да контролише да ли се комуналне услуге врше у складу са прописаним условима, али није предузела мјере у складу са својим надлежностима и овлаштењима, због чега сам ја, као ресорно надлежни министар, који врши управни надзор над примјеном Закона о комуналним дјелатностима, морала писаним путем захтијевати од њих да раде свој посао.

С обзиром да Комунална полиција Града Бања Лука није поступила у складу Законом, чиме су у условима пандемије изазване корона вирусом додатно угрожени животи и здравље грађана, поднијели смо захтјев републичкој управној инспекцији да у што краћем року, поступајући по нашем захтјеву или по службеној дужности, у складу са Законом о управној инспекцији, одмах изврши управно-инспекцијски надзор над радом Комуналне полиције и Одјељења за комуналне послове Града Бања Лука, те да донесе одлуке у складу са одговарајућим прописима Републике Српске, цијенећи да се ради о јавном интересу. О резултатима овог управно-инспекцијски надзора, обавијестићемо јавност.

Поштовани грађани Републике Српске, ваше је право да имате чисте јавне површине у својим мјестима, јер је то комунална дјелатност од посебног јавног интереса и представља дјелатност заједничке комуналне потрошње. Ту заједничку комуналну потрошњу плаћа сваки власник некретнине, било да је правно или физичко лице, кроз комуналну накнаду, и зато имате право да од своје локалне управе захтијевате чисте и уредне улице, уредне зелене површине, јавну расвјету, као и све оно што је представља заједничку комуналну потрошњу."Оставите одговор