Спољни дуг Србије 22.7 милијарди евра

Спољни дуг Србије на крају јуна износио је 22,7 милијарди евра, што је за 62,5 милиона евра више него на крају марта, саопштила је Народна банка Србије /НБС/. Спољни дуг јавног сектора је повећан за 277,1 милион евра, док је дуг приватног сектора смањен за 214,6 милиона евра. По основу курсних разлика, прије свега јачања […]

четвртак, септембар 1, 2011 / 11:37

Спољни дуг Србије на крају јуна износио је 22,7 милијарди евра, што је за 62,5 милиона евра више него на крају марта, саопштила је Народна банка Србије /НБС/.

Спољни дуг јавног сектора је повећан за 277,1 милион евра, док је дуг приватног сектора смањен за 214,6 милиона евра.

По основу курсних разлика, прије свега јачања евра у односу на долар, и спољни дуг је смањен за 13,6 милиона евра, што је утицало на мањи номинални раст дуга.

У валутној структури спољног дуга евро има највеће учешће од 77,3 одсто, учешће долара износи 9,4 одсто, специјалних права вучења 8,5 одсто, швајцарског франка 4,1 одсто, а осталих валута 0,7 одсто.

Учешће спољног дуга у процијењеном бруто домаћем производу (БДП) на крају другог тромјесечја је износило 74,8 одсто, што је испод нивоа високе задужености који износи 80 одсто.

Учешће спољног дуга јавног сектора у укупном спољном дугу износило је 40,2 одсто, а учешће спољног дуга приватног сектора 59,8 одсто.

Укупан дуг банака смањен је за 1,7 одсто, превасходно по основу смањења краткорочног дуга, док је дуг предузећа смањен за 1,5 одсто.

Готово цјелокупно повећање јавног дуга односи се на повећање унутрашњег јавног дуга, док је спољни јавни дуг повећан за свега 74,1 милион евра.

Повећање стања јавног дуга је највећим дијелом посљедица задуживања државе путем издавања дугорочних динарских обвезница.Оставите одговор