Смањење амбалажног отпада: Више сакупљати и рециклирати

Циљ нових правилника о смањењу амбалажног отпада који ће се ускоро наћи у законској процедури је успостављање система који мора осигурати поврат амбалаже према одређеним циљним вриједностима. Ово је на представљању Правилника о смањењу амбалажног отпада и Нацрта уредбе о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу у бањолучкој привредној комори истакла Свјетлана Радусин, помоћник министра […]

недеља, мај 13, 2012 / 08:40

Циљ нових правилника о смањењу амбалажног отпада који ће се ускоро наћи у законској процедури је успостављање система који мора осигурати поврат амбалаже према одређеним циљним вриједностима.

Ово је на представљању Правилника о смањењу амбалажног отпада и Нацрта уредбе о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу у бањолучкој привредној комори истакла Свјетлана Радусин, помоћник министра за заштиту животне средине РС.

„Доношење аката које смо данас представили представницима Удружења за заштиту животне средине и предузећима који су обвезници система за управљање амбалажом и амбалажним отпадом, омогућиће прије свега очување природних ресурса, заштиту животне средине и здравља људи, развој савремених технологија производње амбалаже, подјелу одговорности свих привредних субјеката у складу са начелом ‘загађивач плаћа’ те смањење количине амбалажног отпада, поновну употребу амбалаже, рециклажу и смањење количина ове врсте отпада које се одлажу на депоније“, истакла је Свјетлана Радусин.

Радна верзија Правилника о смањењу амбалажног отпада је усаглашена са Директивом ЕУ о амбалажи и амбалажном отпаду, а циљеви се утврђују за период од 2012 – 2016.године. Правилником је предвиђено постепено повећање поновног коришћења или рециклаже амбалаже и амбалажног отпада, и то за 8% у 2012, 13% у 2013, 20% у 2014, 25% у 2015. и за 35% у 2016.години.

„С обзиром на економско стање у земљи, овим актима смо настојали да што мање оптеретимо привреду, а да успоставимо систем за управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Правилником о смањењу амбалаже и амбалажног отпада биће јасно прописане обавезе произвођача, увозника, пакера, пунилаца и испоручилаца, за амбалажу коју ставља на тржиште, а предвиђене су могућности сопственог поступања амбалажним отпадом или преношење обавезе управљања амбалажним отпадом на оператера, који је правно лице, овлашћено од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију за обављање активности управљања амбалажом и амбалажним отпадом. Преношење обавезе на оператера се регулише уговором“, каже Радусин.

Уредбом о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или амбалажу у коју је упакован производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде, као и начину обрачунавања и плаћања накнаде прописане су врсте и количине амбалаже за које се плаћа накнада, начини обрачунавања и плаћања накнаде, као и критеријуми за ослобађање од плаћања накнаде.

„Овом уредбом је предвиђено да се накнада обрачунава и плаћа за произведену и увезену амбалажу која се први пут ставља у промет на територији Републике Српске и то према врсти и количини, саставу, намјени (једнократна или вишекратна) те испуњености циљева. То значи да ће накнаду плаћати обвезник који није испунио циљеве“, навела је помоћник министра за заштиту животне средине Свјетлана Радусин и додала да ће Уредба прецизно прописати и коефицијенте накнаде за сваку појединачну врсту амбалаже. Радном верзијом ове уредбе је предвиђено да се накнада улаћује на рачун јавних прихода Буџета Републике Српске, распоређује на рачун Фонда и намјенски троши за управљање амбалажним отпадом.Оставите одговор