Шандонг, аутопут до Приједора, и ново латиничење Владе Српске

Нама са Фронтал.СРБ пажњу привлачи и несигурност око могућности да путарина отплаћује аутопут у наредних 33, али и правопис гдје се прво наведе енглески оригинал, а онда српски превод у загради. А треба обратно.

понедељак, октобар 1, 2018 / 23:48
Занимљиво је још и да се у српском писаном дискурсу, уколико нешто треба написати као међународну мјерну јединицу, користи латиница. Што у супротном случају нико на Западу не користи. Као што ни не пише у оригиналу руске или кинеске ријечи. Ми енглеске обавезно.
Но, појава превода у загради и касније кориштење појма "Шандонг" у тексту је за сваку похвалу. Још само да се правописно обрну приоритети, па да страни језик иде у заграду. Мада, мислимо се ми, да је прије у питању проста логика исплативости писања пуног назива, него што је неки велики језичко-азбучки патриотизам у питању.

Срећом, наплатне кућице су предмет концесије

Влада Републике Српске донијела је данас, на радно-консултативној сједници у Бањалуци, Рјешење о додјели концесије за изградњу аутопута Бања Лука – Приједор. Привредном друштву China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd of Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd ("Шандонг") додјељује се концесија за изградњу аутопута Шандонг") додјељује се концесија за изградњу аутопута ) додјељује се концесија за изградњу аутопута Бања Лука – Приједор и даје сагласност на приједлог Уговора о концесији за аутопут Бања Лука – Приједор – Нови Град (прва фаза Бања Лука – Приједор).
Концесија се додјељује се на период од 33 године, укључујући и период изградње. Концесионар се обавезује на уредно плаћање концесионе накнаде, која се састоји од једнократне накнаде – 1,5 % од вриједности инвестиције што износи 4.466.600 евра и годишње накнаде – 5% од прихода остварених обављањем концесионе дјелатности, односно од износа прикупљене путарине, а у складу са Законом о концесијама.
Подсјећамо, компанија "Шандонг" додјељује се концесија за изградњу аутопута Шандонг" додјељује се концесија за изградњу аутопута је поднијела Влади Републике Српске 11. децембра 2017. године, понуду за започињање поступка додјеле концесије за изградњу аутопута Бања Лука – Приједор, у складу са чл. 26 и 27 Закона о концесијама Републике Српске. Самом подношењу понуде претходило је више докумената које су Влада Републике Српске и Јавно предузеће "Шандонг" додјељује се концесија за изградњу аутопута Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука потписали са кинеским понуђачем.
Радна група задужена за преговоре усагласила је са кинеским партнером сва важна питања, а пројектовање аутопута треба да буде у складу са правилима струке, прописима који уређују област друмског саобраћаја, смјерницама и нормама на снази у Републици Српској. Аутопут Бања Лука – Приједор ће бити дужине око 42 km, профила са по двије саобраћајне траке по смјеру, раздијелним острвом и зауставним тракама. Према подацима генералног пројекта очекује се да ће на предметној дионици бити изграђено седам тунела и 35 мостова, са три планиране петље и инфраструктуром за затворени систем наплате путарине са три станице за наплату, као и системом за управљање и контролу безбједности саобраћаја.
Услужни пратећи садржаји (Објекти намијењени за снабдијевање возила, возача и путника) нису предмет концесије.


Оставите одговор