Ријеч новог Додика

Јутрос још увијек мандатар, а сада већ нови предсједник Владе РС, Александар Џомбић, представио je Народној скупштини РС свој Програм за четверогодишњи период. Преносимо дијелове Џомбићевог излагања: – Визија боље будућности је Република Српска као динамична економија, заснована на знању, способна за одрживи развој са већим бројем квалитетних радних мјеста и социјално уравнотежена. Ова визија […]

среда, децембар 29, 2010 / 13:34

Јутрос још увијек мандатар, а сада већ нови предсједник Владе РС, Александар Џомбић, представио je Народној скупштини РС свој Програм за четверогодишњи период.

Преносимо дијелове Џомбићевог излагања:

– Визија боље будућности је Република Српска као динамична економија, заснована на знању, способна за одрживи развој са већим бројем квалитетних радних мјеста и социјално уравнотежена. Ова визија поклапа се са Лисабонском агендом о Европи будућности и то није случајно, у Европи нам је мјесто као политички стабиланом субјекту у пуном капацитету уставних надлежности. Остварење овог циља, свјестан сам, тражи вријеме, посвећеност и одговорност која лежи управо на нама. „

Наглашавајући да је реални сектор приоритет рада Александар Џомбић је додао:

„Влада Републике Српске коју предлажем ће представљати Владу континуитета с обзиром да су у претходне четири године остварени изузетни резултати на свим пољима дјеловања. Ово ће бити Влада окренута ка реалном сектору, која ће бити усмјерена ка стварању додатне вриједности у производњи, у школству, у здравству, у спорту. Ово ће бити Влада која ће имати слуха за све категорије нашег друштва како би се заједнички изборили са свим изазовима који у наредном периоду стоје испред Републике Српске.

Процјењујемо да ће 2011. година бити година реформи и стабилизације привредних активности, те да ће даљи тренд раста бити настављен од друге половине 2012. године, што ће Републику Српску додатно економски позиционирати, као препознатљивог економског субјекта у региону.

Свјесни смо да долази вријеме непопуларних мјера у појединим областима, али наш императив је увијек био да се понашамо друштвено одговорно и да краткорочне циљеве и ефекте ставимо у други план, а да дугорочним циљевима дамо приоритет.“

Дефинишући кључне програмске принципе на којима ће заснивати рад, мандатар Александар Џомбић истакао:

„Свој рад Влада коју предлажем ће заснивати на сљедећим кључним програмским принципима:

 1. „Евроинтеграције“ – подршка придруживању Европској унији, као бази стабилног мира, демократских слобода и економског развоја,
 2. „Регионална сарадња“ – односно регионално повезивање као стратешки интерес Републике Српске,
 3. „Повећање привредне активности и боље пословно окружење“ као приоритет домаће економије,
 4. „Борба против криминала и корупције“
 5. „Социјална правда“ – социјално уравнотежена Република Српска с циљем елиминисања социјалне неправде и
 6. „Друштво знања“.

Први програмски принцип су европске интеграције. Влада Републике Српске ће у потпуности бити предана активностима којима прилагођавамо и унапређујемо свој политички, економски и друштвени амбијент постојећим стандардима Европске уније. У овом процесу Република Српска има велику улогу која ће у многоме дефинисати и позицију Босне и Херцеговине ка Европској Унији. Наш најважнији задатак кроз процес интегрисања ка Европској Унији јесте да ојачамо нашу привреду и учинимо јеконкурентном како би се могла носити са капацитетима Европског тржишта.

Други програмски принципсе надовезује на први, а ради се о одабиру регионалне сарадње као стратешког интереса. Неопходно је да земље региона саме иницирају и креирају свој пут ка Европској унији, али и свој економски опоравак и развој. У стварању пута опоравка и развоја, управо због величине тржишта и ниског степена развоја, морају заједнички наступати. Данас је једини правац развоја ових земаља, без алтернативе, чврста економска сарадња између држава и стварање јединственог економског простора, односно унапријеђење економске билатералне и регионалне сарадње.

Повећање привредне активности и боље пословно окружење као приоритет домаће економије, је трећи програмски принцип. С обзиром да се биљежи постепен опоравак економије након свјетске економске и финансијске кризе, своју енергију морамо усмјерити на привлачење страних и домаћих инвестиција.

Повећање учешћа индустријске производње у бруто домаћем производу подразумијева поклањање посебне пажње и провођење додатних мјера у циљу јачања постојећих и покретања нових индустријских капацитета. Директан и непосредан приступ реалном сектору ће бити наш основни задатак, с намјером да благовремено уочимо и реагујемо на проблеме привреде. Спремно и одлучно ћемо, у сарадњи са Привредном комором Републике Српске и Унијом удружења послодаваца Републике Српске, ући у процес укидања пословних и административних баријера у циљу унапређења и стварања повољног привредног амбијента. Такође, обједињавањем свих буџетских субвенција и њиховом ефективнијом расподјелом, усаглашеном са захтјевима који долазе из привреде, помоћи ћемо, у првом реду, извозно орјентисане дјелатности. Поред тога, наставком кредитне активности Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и прилагођавањем кредитних линија потребама привреде омогућићемо и даље повољне изворе средства привреди, а уједно бићемо спремни преузети и ризик са партнерима, у смислу почетне инвестиционе подршке у капиталу.

Четврти програмски принцип је пооштравање борбе против криминала и корупције. За пооштравање борбе против криминала и корупције од суштинске важности је постојање чврстог политичког опрједељења које ће постојати унутар Владе Републике Српске, а започети процеси неселективне борбе против корупције и криминала биће настављени.

Петипринцип је социјално уравнотежена Република Српска с циљем елиминисања социјалне неправде. Кад говорим о социјалној уравнотежености, циљ Владе је да у наредним годинама повећамо обухват становништва који партиципира у резултатима економског напретка, а уједно и да успоставимо социјално праведан систем расодјеле. Желимо да изградимо друштво у коме ће сви грађани имати шансе за напредак на друштвеној љествици.

Истовремено, подизање нивоа образованости, као и квалитета и примјењивости научноистраживачког рада, представља шестиприоритет Владе на путу ка „друштву знања“ у наредном периоду. Да бисмо остварили овај циљ послужићемо се и рангирањем високошколских установа, како бисмо поручили будућим студентима и пословној заједници ка којим високошколским институцијама је пожељно креирати своје захтјеве. Свакако, то ће отворити надметање у оквиру академске заједнице и у први план ставити орјентисаност на квалитет. Република Српска мора постати друштво знања, морамо дугорочим програмима почети капацитирати наше тржиште рада, улагати у дефицитарна занимања, стварати паметну способну и тржишно оријентисану радну снагу која ће имати нових знања да води привреду.

Посебан приједлог у Програму рада односи се на нови концепт сувласничког учешћа јавног сектора: „Поред већ наведених активности посебна пажња ће се посветити подршци у формирању нових привредних субјеката или очувању постојећих који се могу окарактерсати као носиоци појединих грана или региона Републике Српске. Законски је Инвестиционо-развојна банка Републике Српске и прилагођена за овај посао, односно може бити сувласник у различитим привредним субјектима.Циљ ове активности није да Република Српска постане поново доминантна у власништву привредних ресурса или да се на мала врата врати државни капитал, већ о могућности која у досадашњем периоду није довољно кориштена. Другачије речено, циљ је да се омогући:

 • потенцијалним инвеститорина за "нове инвестиције" да добију потребно финансирање и формирају привредне субјекте који ће у првом реду извршити додатно запошљавање, а затим искористити потенцијале Републике Српске у смислу компаративних и компетитивних предности, те смањити увозну зависност и повећати извоз;
 • стварање репро цијелина и кластера како би се напредовало у степену финализације домаће продукције;
 • да привредни субјекти који су евидентно напредовали у послијератном периоду и постали носиоци привредних активности, наставе се развијати и да се кроз њихово финансирање елиминишу ограничења која имају пословне банке, а сада су постале кочница даљем развоју. Циљ је да у наредном периоду развој привреде Републике Српске не буде сконцентрисан само на развој малих и средњих предузећа већ да се створе и тзв. регионални „играчи“, који ће постати конкурентни и на ино тржишту, а самим тим повући и мање привредне субјекте у кооперантском односу.“

Из свега наведеног, јасно је да у мандату Владе коју предлажем:

 • Неће бити приватизације природних богатстава Републике Српске;
 • Привреда и боље пословно окружење ће бити најважнији предмет интересовања Владе;
 • Ово ће бити Влада на терену, која се бори за социјалну правду;
 • Нећемо дозволити пренос надлежности Републике Српске на институције БиХ;
 • Извршићемо анализу и ревизијунеуставно пренијетих надлежности,у складу са Закључцима Народне скупштине, с циљем поштивања основних начела Устава Републике Српске и БиХ;
 • Отпочећемо процес преиспитивања и редефинисања фискалне структуре БиХ, као и
 • Процес утврђивања стварног права располагања институција БиХ, попут Централне банке БиХ и Електропреноса БиХ.“

Као нов начин рада мандатар истиче да ће током мандата ова Влада бити Влада на терену те да ће радити на подстицању и повезивању свих конструктивних снага друштва – политичких партија, социјалних партнера, невладиног сектора и осталих, с циљем општег добра.Оставите одговор