Равноправна заступљеност полова у власти?!

У законодавним и извршним органима власти у општинама добојског региона учествује мање од 20 одсто жена, што није у духу Конвенције УН о укидању свих облика дискриминације жена и Закона о равнопрaвности полова у БиХ – изјавила је Срни директорка Удружења грађана "Будућност" из Модриче Гордана Видовић. "На такво стање указују у претходне двије године […]

петак, мај 13, 2011 / 10:55

У законодавним и извршним органима власти у општинама добојског региона учествује мање од 20 одсто жена, што није у духу Конвенције УН о укидању свих облика дискриминације жена и Закона о равнопрaвности полова у БиХ – изјавила је Срни директорка Удружења грађана "Будућност" из Модриче Гордана Видовић.

"На такво стање указују у претходне двије године прикупљени подаци о родној равноправности учешћа жена и мушкараца у друштвено-политичком и јавном животу у општинама добојског региона", рекла је Видовићева, која се више година бави превенцијом насиља у породици и јачањем улоге жене у друштву.

Она сматра да је један од битних разлога те недовољне заступљености жена у законодавној и извршној власти и јавном животу у општинама добојског региона, то што у неким општинама нема Комисије за равноправност полова, а гдје постоје нису довољно упознате о својим задацима, посебно о систему извјештавања Џендер центра Владе РС и надлежне општинске институције о стању и прикупљеним подацима.

Видовићева је подсјетила на Конвенцију УН и на Закон о равноправности полова у БиХ којима се уређује, промовише и штити равноправност полова и гарантују једнаке могућности учешћа свим грађанима, како у јавној, тако и у приватној сфери друштва, а чиме се спречава директна и индиректна дискриминација заснована на полу.

Према потписаној Конвенцији УН, БиХ је обавезна да периодично извјештава Комитет о испуњавању обавеза из ове Конвенције на цјелокупном простору БиХ на основу којег Комитет даје закључне коментаре и препоруке по којима је БиХ као потписница дужна поступати и Комитет извијестити о предузетим мјерама, као и резултатима тих мјера.

Осим Конвенције УН и Закона о равноправности полова у БиХ, по основу чланства у међународним тијелима, БиХ је обавезана да поштује и низ других докумената, резолуција, смјерница и препорука УН-а и Савјета Европе, Европске уније и ОЕБС-а који се односе на принципе равноправности полова, а које мора испунити у процесима европских интеграција.

Цијенећи све те међународне и домаће правне акте, равноправност полова у БиХ и РС треба да буде интегрални дио људских права и фундаментални критеријум демократије, а то значи равноправну видљивост, оснаживање, одговорност и равноптавно учешће жена у свим сферама јавног и приватног живота.

Гордана Видовић је подсјетила на извјештај Џендер центра Владе РС о равноправности полова у РС од 2006. до 2010. године, у којем се наводи да се на мјеста нашелника локалних органа власти кандидује просјечно седам одсто жена, а бира пет одсто, док међу одборницима није испуњен минимални законски стандард од 40 одсто, јер се кандидује 36 одсто жена, а изабере само 16 одсто.

У закључку тог извјештаја Џендер центра Владе РС наводи се чињеница да је такво стање недовољно за било какав утицај жена на доношење одлука у локалним заједницама, гдје се рјешавају битна питања од значаја за локално становништво, не само за жене, већ и за мушкарце, како у јавном, тако и у политичком животу.

"Због свега тога веома је битно да се Комисије, као и Скупштине општина, много више укључе у активности испуњавања Закона о равноправности полова, посебно у вези питања насиља у породици и школовања женске дјеце, као и положају жена на свом општинском подручју по свим међународним и домаћим правним обавезама", поручила је Видовићева.

Према Закону о територијалној организацији РС, добојској регији припадају општине Брод, Вукосавље, Дервента, Добој, Модрича, Пелагићево, Петрово, Теслић и Шамац.Оставите одговор