Приједор појачава своју инфраструктуру: Асфалтирање саобраћајнице у индустријској зони

У Индустријској зони " Целпак"у Приједору извршена је уградња доњег носивог слоја асфалта саобраћајнице "Ц-106" што је пројекат Града Приједора чија је вриједност 843 998,52 КМ. Пројекат финансира Влада Републике Српске.

среда, 18 маја, 2022 / 14:46

Сходно временским приликама, очекује се уградња горњег, хабајућег, слоја асфалта и постављање хоризонталне сигнализације и коначан завршетакр радова на овој саобраћајници.

Ријеч је о саобраћајници дужине 310 метара и ширине 8 метара са два тротоара и пратећом инфраструктуром (фекална канализација, оборинска канализација, хидрантска мрежа, расвјета, и средњенапонски вод).

Саобраћајница пролази крај, углавном, страних предузећа која запошљавају око двије стотине радника у овој индустријској зони. Њена изградња пуно ће значити свима њима јер се ради о уређењу канализације и приступних путева до сваке од њих и тиме ће трајно бити ријешени проблеми ових инвеститора Коначна реализација овог пројекта значиће много предузетницима , али и радницима који овом саобраћајницом долазе на посао.