Maсовне комуникације

Са почетком 21. века свет је закорачио у нови миленијум са декларативним и суштинским настојањима многих међународних фактора, посебно утицајних центара моћи, да се обезбеде услови за трајни мир мођу народима, њиховим организационим облицима свих врста и нивоа организовања. У условима нестанка (привременог) класичне светске биполарне конфронтације, поставља се суштинско питање концепције војних система и […]

понедељак, јануар 10, 2011 / 07:00

Са почетком 21. века свет је закорачио у нови миленијум са декларативним и суштинским настојањима многих међународних фактора, посебно утицајних центара моћи, да се обезбеде услови за трајни мир мођу народима, њиховим организационим облицима свих врста и нивоа организовања.

У условима нестанка (привременог) класичне светске биполарне конфронтације, поставља се суштинско питање концепције војних система и начина њихове употребе. Традиционалисти у развоју овог система не виде неке значајне промене, изузев масовне примене нових научно технолошких решења, док поједини визионари сагледавају и наглашавају утицај нелинеарности и експоненцијалних промена као битних категорија које ће да определе будућност.

У савременом свету јавни израз конкретних друштвених догађаја, од најједноставнијих па до најсложенијих, исказује се кроз разне облике а најзначајнији је јавни израз и лице догађаја. Јавно мњење често пресудно утиче на развој неких судбинских догађаја што најуверљивије показују интензивна психолошко пропагандна дејства која се полако али сигурно развијају у категорију информационог ратовања.

Маосвне комуникације у условима БиХ (Република Српска и Федерација БиХ) нису ни приближно усклађене са потребама које се намећу у условима двадесетпрвог века. Томе значајно, а понекад и пресудно, доприносе представници бројних међународних организација и снага, а предњачи, као и у много чему, фамозна институција Високи Представник

Једно од универзалних својстава природе је комуникација, која је можда старија и од самог човечанства те није посебност и ексклузивност само људске врсте. Иако се мишљење, као категорија, обично истиче као основни покретач развоја људског друштва, управо је комуникација главни алат у обликовању човека као појединца и друштвене заједнице.

Ову лекцију су изгледа потпуно заобишли друштвени кругови из Сарајева али и њихови међунардни пратиоци, оличени у бројним организацијама и снагама.

Овде је посебно значајно да се нагласи улога такозваног невладиног сектора, који је снажно у служби снага усмерених против Српске а интенОставите одговор