Капитал: Одвојене економске програме имају само СДС и НДС

Економски програми су нешто на чему се заснива срж дјеловања и орјентације сваке политичке организације у свакој демократској и парламентарној земљи. У САД или Великој Британији, као земљама са развијеном капиталистичком привредом и вишевјековном свијести о вриједности капитала и приватној својини, је један од обавезних предизборних постулата обећање политичара бирачима о повећању вриједности њихових акција. […]

среда, децембар 16, 2009 / 12:01

Економски програми су нешто на чему се заснива срж дјеловања и орјентације сваке политичке организације у свакој демократској и парламентарној земљи.

У САД или Великој Британији, као земљама са развијеном капиталистичком привредом и вишевјековном свијести о вриједности капитала и приватној својини, је један од обавезних предизборних постулата обећање политичара бирачима о повећању вриједности њихових акција.

У Јапану је то обећање о дуготрајном или доживотном сталном запослењу. У скандинавским земљама бирачи бирају оне који им нуде што бољу социјалну сигурност, залагање за екологију и обновљиву енергију.

У Републици Српској, као послијератној транзиционој економији, бирачима се нудило све и свашта у задњих петнаест година. Разни програми, успјешне или мање успјешне замисли, које су углавном имале политички предзнак, јер о економији је мало ко говорио. Стиче се утисак да се ситуација полако мијења, и да је ниво свијести бирача нешто виши, те да они све више придају значаја економским темама.

У вези са тим, сајт Капитал направио је пресјек онога што у тој области нуде актуелне политичке странке у Републици Српској, анализиријајући више од 250 страница програма најважнијих политичких странака у РС.

Критеријуми вредновања:

 1. подаци су скупљени са званичних интернет страница политичких странака,
 2. кориштени су подаци искључиво из програма странака, односно економских програма, ако постоје,
 3. подаци су класификовани према одређеном броју критеријума, ради упоредивости програма странака.

Анализирани су програми сљедећих странака:

 1. ДНС – Демократски народни савез
 2. ДП – Демократска партија
 3. НДС – Народна демократска странка
 4. НСП – Нова социјалистичка партија
 5. ПДП – Партија демократског прогреса
 6. СДС – Српска демократска странка
 7. СНСД – Савез независних социјалдемократа
 8. СП – Социјалистичка партија
 9. СРС – Српска радикална странка

Напомена: Ово су само подаци из програма странака, за које нема гаранције да ће бити испуњени.

Подаци ће бити презентовани објективно, уз навођење странака према абецедном реду, а имена странке у скраћеном облику, без фаворизовања било које.

Резултати:

 1. Само двије странке имају посебан економски програм, а то су НДС и СДС.
 2. За приватну својину се залажу скоро све странке, а то имплицитно нису навеле НСП, СП и СРС.
 3. За тржишну привреду се залажу скоро све странке, а то имплицитно нису навеле СП и СРС.
 4. За ревизију приватизације се залажу, дјелимично, ДНС и ДП, а потпуно, НДС, ПДП, СДС и СП.
 5. Одузимање нелегално стечене имовине помињу само НДС и СДС.
 6. Национализацију предлажу НДС и дјелимично СДС.
 7. Концепт малих и средњих предузећа подржава 8 од 9 посматраних странака.
 8. Инвестиционо-развојну банку РС спомињу НДС, који обећава реструктурисање исте и ревизију кредитних пласмана, ПДП мисли да ИРБ РС треба реструктурисати, да из исте треба издвојити Фонд становања, као и да је ИРБ РС троми и пропали концепт. СДС мисли да ИРБ РС треба да пласира средства ка малим и средњим предузећима.
 9. Инвестиције, углавном стране, подржава већина странака.
 10. За велику већину странака, електропривреда је стратешка грана.
 11. За велику већину странака, пољопривреда је стратешка грана.
 12. О Жељезницама РС, ДП нуди модернизацију и изградњу нових праваца, НДС нуди реструктурисање и укидање државних субвенција, за ПДП то је стратешко предузеће а СДС нуди реструктурисање.
 13. Као остале привредне гране од значаја, највише се наводи шумарство, туризам, путеви, прерађивачка индустрија.
 14. Постоје разне идеје како смањити незапосленост. Већина странака то истиче као један од кључних проблема. Различити су методи рјешавања.
 15. Већина странака предлаже реформу пензијског система.
 16. Акционарство помињу НДС, који предлаже формирање институционализованог тијела за заштиту и унапређење права мањинских акционара, док СДС помиње поштовање принципа корпоративног управљања.
 17. Финансијски сектор – постоје различити приједлози, од формирања савјета за тржиште капитала што предлаже НДС, до формирања већинске државне банке, што предлаже СДС.

Конкретне мјере

Само двије странке предлажу конкретне мјере које ће предузети одмах ако добију повјерење бирача. То су НДС и СДС.Оставите одговор