Једнакост

Гостимир Поповић је у анализи појмова стигао до једнакости, а све у свјетлу најаве актуелног референдума. У друштвеном животу многи појмови су од великог значаја за креацију и само функционисање друштва и система, те као такви надилазе и само теоретско одређење. Једнакост се у први мах подразумева и представља малтене константу у људском организовању. Ипак, […]

уторак, мај 10, 2011 / 06:00

Гостимир Поповић је у анализи појмова стигао до једнакости, а све у свјетлу најаве актуелног референдума.

У друштвеном животу многи појмови су од великог значаја за креацију и само функционисање друштва и система, те као такви надилазе и само теоретско одређење.

Једнакост се у први мах подразумева и представља малтене константу у људском организовању. Ипак, и у овом делу има разних приступа и решења да је потребно веома пажљиво прилаити и самом појму као и његовом садржају.

Једнакост означава да је нешто исте величине и значаја посматрајући по количини, вредности, положају, чину, способностима и многим другим параметрима. У етици једнакост је једна од моралних вредности која као своју садржину реализује, по правилу, кроз политичку, правну или социолошку категорију.

У политичком смислу једнакост означава да су сви положаји, функције, звања и одговорности приступачни свима, при чему је основни критериј демократски приступ поштовање политичке воље. Овако постављена суштина једнакости представља покретачки мотив и идеал коме теже људи од појединаца до колективитета, па све до глобалног нивоа организовања.

Е сада, настају проблеми на локалном и свим нивоима организовања у БиХ, са часним изузетком Републике Српске. Сваки покушај, тежња, жеља и намера Српске да крене путем једнакости, као битне категорије демократског друштва, дочекује се “на нож” у Сарајеву али и многим међународним круговима.

Ово је посебно исказано у условима кад Српска жели само да задржи оно што јој по писаним и неписаним законима, нормама и обичајима припада, тако да се иде толико далеко до самог захтева за укидање права да представници, а и цео народ Српске имају право на сосптвено исказивање воље – гласање.

Политички представници сарајевске политичке кухиње иду тако далеко да покушавају квазиправним средствима да оспоре једнакост Српске, а тиме и српског народа, што представља не само преседан, већ и један од најгрубљих примера нарушавања основних људских права која су природна и ни од кога дарована.Оставите одговор