Велики расни јаз у затворима САД

Педесет година након што је амерички председник Линдон Џонсон потписао Акт о грађанским правима 1964, још увијек постоје јаз између црначке и бјелачке популације гледано кроз призму већине социјалних и економских критеријума. Један од тих критеријума је и стопа затварања припадника црначке мушке популације која је много већа него иста стопа која се односи на […]

недеља, новембар 2, 2014 / 12:22

Педесет година након што је амерички председник Линдон Џонсон потписао Акт о грађанским правима 1964, још увијек постоје јаз између црначке и бјелачке популације гледано кроз призму већине социјалних и економских критеријума. Један од тих критеријума је и стопа затварања припадника црначке мушке популације која је много већа него иста стопа која се односи на бјелачку мушку популацију у Сједињеним Америчким Државама.

Вашингтон Пост показује да припадници црначке мушке популације у најпродуктивнијим годинама живота имају много веће шансе да заврше у затвору, него што је то случај са њиховим вршњацима из бјелачке мушке популације. Ово је посебно изражено код мушкараца који нису завршили средњу школу.

У периоду између 1980. и 2000. године, дошло је до пораста стопе затварања код обје мушке популације, што је посебно изражено код мање образованих мушкараца црначке популације стопа се кретала од 10%, регистровано 1980. године код мушкараца из црначке популације који се налазе у животној доби између 20 и 24 године, до 30% у 2000. години за исти узраст. Исто тако, 2010. године, стопа затварања за наведену старосну групу је пала на 26%, али као што је то случај био и 2000. године, млади мушкарци из црначке популације су имали веће шансе да буду затворени него да нађу запослење (стопа запослености је износила 19%). Сличан однос стопа затварања и запослености, ако не и драстичнији, забиљежен је када су у питању мушкарци из црначке популације који нису завршили средњу школу, а налазе се у старосној групи између 25 и 29 година живота.

Током 2010. године је забиљежено да мушкарци из црначке популације имају шест пута веће шансе да се нађу у затвору него што је то случај са бјелцима, наводи „Pew Research Center“ у свом истраживању из 2013. године. Такође, дошло се до сазнања о постојећем јазу између припадника црначке и бјелачке мушке популације по основу мејсечних примања и богатства, при чему се наглашава да се наведени јаз повећао током посљедњих неколико деценија. С друге стране, јаз између ове двије друштвене групе се смањио када је у питнају проценат људи који заврше средњу школу, те дужина трајања животног века. У прошлогодишњем истраживању које је спроведено на тлу Сједињених Америчких Држава, 45% становника је одговорило да је држава постигла значајан напредак када је у питнају расна једнакост, док је 49% одговорило да "још много тога мора бити урађено".Оставите одговор