Закон о пензијско инвалидском осигурању

Мишићева: Концепт година старости не може бити основа за остварење пензије

Савез синдиката Републике Српске неће одустати од захтјева да радник који оствари 40 година радног стажа има пуну пензију, јер године живота не могу и не смију бити окосница новог Закона о пензијско-инвалидском осигурању РС.