Седмица хефте: НИЧИЈА ЗЕМЉА (NIČIJA ZEMLJA)

Амелија Пулен. Говор о овом филму повлачи само то име. Амелија Пулен. И стога ми се чини умјетнички прикладним (што овај филм нема), да то часно име користим као СТОП, у телеграму на адресу родбине. Амелија Пулен.