Народна скупштина: Загађивачи природе, платите!

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас Нацрт закона о Фонду и финансирању заштите животне средине који предвиђа да се Фонду дају јавна овлаштења за прописивање накнада за загађивање животне средине и да се активно укључује у пројекте енергетске ефикасности уско повезане са климатским промјенама.