Народна скупштина: Загађивачи природе, платите!

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас Нацрт закона о Фонду и финансирању заштите животне средине који предвиђа да се Фонду дају јавна овлаштења за прописивање накнада за загађивање животне средине и да се активно укључује у пројекте енергетске ефикасности уско повезане са климатским промјенама. Посланици су усвојили закључак којим се Нацрт закона упућује у […]

четвртак, 9 јуна, 2011 / 20:07

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас Нацрт закона о Фонду и финансирању заштите животне средине који предвиђа да се Фонду дају јавна овлаштења за прописивање накнада за загађивање животне средине и да се активно укључује у пројекте енергетске ефикасности уско повезане са климатским промјенама.

Посланици су усвојили закључак којим се Нацрт закона упућује у јавну расправу у трајању од 60 дана, а за провођење јавне расправе задужује се ресорно министарство.

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске Сребренка Голић рекла је да овај закон примјењује начело "загађивач плаћа", односно накнаду за загађивање животне средине.

"Загађивач у складу са прописима сноси трошкове настале угрожавањем животне средине, који укључују трошкове ризика по животну средину и трошкове уклањања штете нанесене животној средини", појаснила је Голићева, истичући да накнада штете усљед загађења даје велики подстицај посебно индустрији да смањи и спријечи загађење.

Она је рекла да се Република Српска суочава са великим изазовима у унапређивању система заштите животне средине, закључујући да овај процес подразумијева унапређивање досадашње политике заштите животне средине и усмјеравање секторске политике ка управљању заштитом животне средине и природним ресурсима на принципу одрживог развоја.

Овај закон дефинише да ће Управни одбор Фонда бројати пет чланова и то четири делегирана из министарстава Српске која су директно заинтересована за рад Фонда, док ће пети члан бити истакнути стручњак у области заштите животне средине.

Новим законом предвиђено је да новац за Фонд иде на приход јавних буџета Српске, док се, према постојећем Закону, Фонд финансира путем Закона о водама, односно 15 одсто од средстава прикупљених од такси за регистрацију аутомобила и 15 одсто од радних организација које испуштају загађену воду у водотокове.

Посланици су усвојили и Стратегију заштите природе чији је циљ да очува и унаприједи стање у области заштите природе, али и да се побуди растућа свијест о потреби очувања и заштите природе као битног дијела животне средине Српске.

Стратегијом се предлаже да се природна богатства и ресурси кроз доградњу постојећег система заштите животне средине ставе у функцију развоја, да се убрзају активности на припреми и увођењу адекватног система мониторинга природе, као и креирање индикатора за праћење стања природе и животне средине успостављањем мреже заштићених подручја.

Овај документ предлаже јачање институционалног оквира за реализацију мјера заштите природе и других мјера у складу са европским стандардима.

Међу важнијим елементима стратегије налази се и приједлог хармонизације постојећих законских оквира у РС са легислативом за животну средину у ЕУ, што је основ за даље кораке у овој области, наводи се у образложењу овог документа.Оставите одговор