Свјетски мега сер

Упорно избјегавам и одгађам да се позабавим неким изјавама Рамба Амадеуса, највише из разлога клизавог терена. Полемика са мислима широко вољеног музичара лако ће се схватити као полемика са њим самим, а зна се ко ту губи.


Свјетски мега сер

Упорно избјегавам и одгађам да се позабавим неким изјавама Рамба Амадеуса, највише из разлога клизавог терена. Полемика са мислима широко вољеног музичара лако ће се схватити као полемика са њим самим, а зна се ко ту губи.