Консолидовани ревизорски извјештај буџетских корисника РС за 2010. годину

Џомбић: Ревизорски извјештај је требало да буде позитиван

Предсједник Владе Републике Српске Александар Џомбић рекао је да је незадовољан Консолидованим ревизорским извјештајем буџетских корисника РС за 2010. годину за који је дато мишљење с резервом, истичући да нема разлога да тај извјештај не буде позитиван.