Укинути категорију "жирант"

Предсједник Удружења за заштиту жираната БиХ Јовица Цвјетковић изјавио је да треба укинути категорију жираната, јер она представља једну од најугроженијих категорија становништва у БиХ.