Републички завод: Нема никаквог усаглашеног идејног рјешења за хотел Палас

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа обавјештава јавност да тренутно не постоји усаглашено идејно рјешење, које посједује прописана стручна мишљења и сагласности.