Републички завод: Нема никаквог усаглашеног идејног рјешења за хотел Палас

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа обавјештава јавност да тренутно не постоји усаглашено идејно рјешење, које посједује прописана стручна мишљења и сагласности.

уторак, 9 новембра, 2021 / 12:40

Поводом информације у медијима да ће Бањалука послије "неколико деценија добити прво идејно рјешење Хотела Палас" гдје је, као дио тог пројекта, приказан и будући коначни изглед објекта (који је национални споменик и као такав ужива највиши степен заштите), а имајући у виду потребу рјешавања дуготрајних проблема у вези са наведеним објектом, у октобру 2021. године, у просторијама Завода, тим поводом је одржан састанак, којем су присуствовали: заступник инвеститора (г. Борко Гавриловић, адвокат), представници пројектне куће којој je повјерена израда пројектне документације (Routing d.o.o. Бањалука) и члан Комисије за очување националних споменика Босне и Херцеговине из Републике Српске.

Том приликом је договорен начин реализације свих активности, у складу са важећим прописима и процедурама.Пошто са горе наведеном информацијом нити један од побројаних актера није упознат, овим саопштењем апелујемо на Градску управу Града Бањалука да исхитреним акцијама и иступима не излази из оквира легалних процедура у поступку прибављања услова и мјера, те сагласности на пројектну документацију и да не доводи у питање претходно усаглашене ставове укључених институција и инвеститора.

Сви желимо да се ситуација око тог објекта коначно ријеши, на најбољи начин, међутим, то заиста није могуће без добијања прописаних сагласности надлежних институција, утемељених на стручним ставовима и процјенама.