Стандардизација произвођача хране у Републици Српској

У Републици Српској до сада је око 60 предузећа из области прехрамбене индустрије увело Хасап систем (HACCP), док је око осам предузећа у фази припреме увођења овог стандарда који се односи на побољшање здравствене исправности хране.