Српска мијења закон да олакша задуживање на берзи

Процедуре приликом емитовања хартија од вриједности у Републици Српској убудуће ће бити поједностављене, а то се посебно односи на краткорочне хартије од вриједности за које емитенти више неће морати да објављују проспект.