Форум за развој и промоцију предузетништва БиХ

Иницијатива Форума за развој и промоцију предузетништва БиХ

Форум за развој и промоцију предузетништва у БиХ данас је на конститутивној сједници у Сарајеву одлучио да покрене инцијативу за израду закона о промоцији предузетништва малих и средњих предузећа, те стратегија развоја ових предузећа за период 2012-2015. година.